Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Scholen en kinderopvang

Laatste update: woensdag 20 mei 2020, 18.00 uur

  Basisscholen en kinderopvang

  • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan tussen 11 mei en 8 juni voor 50% van de tijd naar school.
  • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school.
  • Tot 8 juni er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.
  • Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
  • Meer informatie over het basisonderwijs op de website van de Rijksoverheid.

  Voortgezet onderwijs

  Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn

  Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.

  Wie mag gebruik maken van noodopvang?

  Ouders die een cruciaal beroep hebben en zelf de opvang niet kunnen regelen, kunnen gebruik maken van noodopvang bij verschillende kinderdagverblijven in Bernheze. Dit geldt ook als u normaal geen gebruik maakt van kinderopvang. Onderstaande kinderdagverblijven bieden nu noodopvang aan. U kunt zich bij een van deze organisaties voor opvang melden.

  Alleen voor ouders met cruciaal beroep!

  Wij vragen u met klem alleen een beroep te doen op de noodopvang als u een cruciaal beroep hebt en zelf geen opvang kunt regelen. Wij houden hierbij de lijst van het RIVM aan. Bij twijfel overleggen we met het RIVM.

  Heeft u geen cruciaal beroep? Dan zult u tijdelijk andere opvang moeten regelen. Lukt dit niet? Wij adviseren u dan hierover met uw werkgever in gesprek te gaan.

  Zieke kinderen blijven thuis

  Heeft uw kind ziekteverschijnselen, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts? Breng uw kind dan niet naar de opvang. Bij twijfel raadpleeg de website van het RIVM of de website van de GGD. We willen de gezondheid van onze kinderen en de professionals van de kinderdagverblijven niet in gevaar brengen.

  Adressen voor noodopvang in Bernheze

  Heesch

  Heeswijk-Dinther

  Nistelrode

  Vorstenbosch

  Voor de opvang maakt u geen (extra) kosten. Ook hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. Meer informatie over kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.