Maatregelen coronavirus

Laatste update: donderdag 15 oktober, 16.00 uur

  Coronamaatregelen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk. Daarom gelden per 14 oktober 22.00 uur nieuwe maatregelen. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.

  Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  De basisregels voor iedereen blijven:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Draag een mondkapje waar dat moet.
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

  Noodverordening

  In de Veiligheidsregio Brabant-Noord geldt een noodverordening. Een noodverordening is een speciale regel die geldt in noodsituaties.

  Vragen over coronamaatregelen

  We krijgen veel vragen van inwoners en ondernemers die willen weten of activiteiten passen binnen de coronamaatregelen. Wilt u een activiteit organiseren of uw accommodatie aanpassen, raadpleeg dan eerst de informatie van de rijksoverheid en op onze website. Helaas kunnen we geen toestemming geven voor uitzonderingen. Daarnaast toetsen we niet of activiteiten voldoen aan de coronaregels. Ook geven we geen verklaringen af dat een activiteit volgens de regels is. We doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om u aan de coronamaatregelen te houden en om te bekijken of een activiteit binnen deze maatregelen past.

  Gebruik uw gezond verstand. Neem geen onnodig risico en help mee kwetsbare mensen in uw omgeving te beschermen. Alleen samen krijgen we de verspreiding van het virus onder controle.

  Regels voor huwelijken

  Mensen die bijeenkomen voor een huwelijk zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. De uitzondering doet niet af aan de dringende oproep van het kabinet om erediensten tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.

  Huwelijksvoltrekking burgerlijke stand

  Voor een huwelijksvoltrekking bij de burgerlijke stand geldt het maximum aantal personen van 30 binnen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moeten er hygiëne- en doorstroommaatregelen getroffen zijn.

  • Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 4 personen of 1 huishouden. De uitzondering van 30 personen geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf en niet voor een (spontane) samenkomst na afloop.
  • Een huwelijksvoltrekking in een eet- en drinkgelegenheid is niet toegestaan.

  Let op: wilt u trouwen in het gemeentehuis, dan geldt het volgende:

  • Bij een betaald huwelijk in de Raadzaal van het gemeentehuis mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief de trouwambtenaar en bode. In sommige gevallen kan het zijn dat we minder mensen kunnen toelaten (warmte, onvoldoende ventilatie) In dat geval nemen wij contact met u op. De aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden.
  • Bij een gratis huwelijk mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn, inclusief de trouwambtenaar. De aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden.

  Huwelijksvoltrekking in kerk, moskee of ander gebedshuis

  Voor een huwelijksvoltrekking als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging, gelden alle regels die gelden voor het belijden van een geloof of levensovertuiging:

  • In de kerk, moskee of ander gebedshuis moet u altijd een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden. Daarnaast moeten er hygiëne- en doorstroommaatregelen getroffen zijn.
  • Zangkoren mogen zingen als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden. Mensen uit risicogroepen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. Zangkoren of bandleden worden niet als personeel gerekend.

  Receptie en feest

  De receptie en feestelijkheden na afloop van de huwelijksvoltrekking zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor thuis en voor zaaltjes en andere horeca- en drinkgelegenheden. Deze mogen niet open zijn. Bovenstaande uitzonderingen zijn hierop niet van toepassing.

  Regels voor uitvaarten

  Mensen die bijeenkomen voor een uitvaartplechtigheid of condoleance/koffietafel zijn uitgezonderd van de regel van een gezelschap en bijeenkomsten. De uitzondering doet niet af aan de dringende oproep van het kabinet om erediensten tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.

  Uitvaartplechtigheid

  Het aantal mensen dat aanwezig kan zijn hangt af van de plek van de uitvaart:

  • Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moeten er hygiëne- en doorstroommaatregelen getroffen zijn.
  • Er geldt geen maximum aantal personen als:
   • iedere bezoeker zich voorgaand aan de dienst aangemeld heeft bij familie of uitvaartondernemer;
   • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.

  Condoleance/Koffietafels

  • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid.
  • Als de condoleance op een andere locatie plaatsvindt, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 per ruimte binnen.
  • Een condoleance in een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is niet toegestaan want deze zijn gesloten.

  Erehagen

  Erehagen bij uitvaarten zijn toegestaan mits iedereen 1,5 meter afstand houdt.

  Sportaccommodaties

  Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden de volgende regels voor gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties:

  Algemeen

  • Sporten mag alleen op 1,5 meter van anderen. Sporten waarbij die afstand niet gehouden kan worden, mogen niet doorgaan.
  • Sport alleen, of in een groep van maximaal 4 personen
  • Wedstrijden zijn niet toegestaan

  Bovenstaande regels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar

  • Kinderen tot 18 jaar mogen wel wedstrijden spelen, maar alleen onderling met teams van de eigen club
  • Toeschouwers / publiek niet toegestaan
  • Sportkantines (commercieel en para commercieel) blijven dicht
  • Kleedruimtes, tribunes, pantry’s blijven dicht
  • Training of wedstrijd afgelopen: zo snel mogelijk naar huis

  Specifiek voor binnensport

  • Individuele sporten mag u uitoefenen met maximaal 30 personen per zelfstandige zaal; dat wil zeggen:
   • Huurt u de gehele zaal: maximaal 30 personen
   • Huurt u een zaaldeel binnen een grotere zaal (bv. 1/3 zaal van een sporthal): maximaal 30 personen
   • Huurt u meer zaaldelen naast elkaar die gescheiden worden door een scheidingswand: maximaal 30 personen per zaaldeel. Is de scheidingswand omhoog, is er sprake van 1 zelfstandige zaal en dus maximaal 30 personen
   • Huurt u een zaaldeel en naast u huurt een andere club een zaaldeel en zijn beide zaaldelen gescheiden door een scheidingswand: maximaal 30 personen per zaaldeel

  Het protocol voor gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, versie 20-08-2020, blijft op alle overige onderdelen van kracht.

  Meer informatie over sport en de coronamaatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  (Zomer)kampen

  Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook deze zomer in Bernheze op kamp. Om te zorgen dat kampen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar voldoen aan de coronamaatregelen, zijn er protocollen opgesteld waar organisatoren zich aan moeten houden.

  Het gaat specifiek over dagactiviteitenkampen of kinderkampen georganiseerd door onder andere scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. De organiserende partij is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of ze voldoen aan het protocol. Heb je als deelnemer vragen over de maatregelen op een kamp? Neem dan contact op met de organisator van het kamp.

  Informatie over het coronavirus in andere talen

  Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Op www.pharos.nl/coronavirus vindt u informatie over het coronavirus in het Arabisch, Chinees (traditioneel en vereenvoudigd), Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.