Coronavirus: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Laatste update: donderdag 21 januari 2021, 12.00 uur

  Corona spreekuur voor ondernemers

  Rien Wijdeven, wethouder Economische Zaken, en Willem van den Brand, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bernheze, houden  een wekelijks coronaspreekuur voor ondernemers uit de gemeente Bernheze. Iedere woensdag van 16.00 tot 17.00 uur zijn zij bereikbaar voor ondernemers uit alle sectoren. Tijdens deze gesprekken bieden zij een luisterend oor en denken graag met ondernemers mee in deze moeilijke tijd. Het is nadrukkelijk een moment om te delen hoe het  met u gaat.

  Aanmelden voor het spreekuur

  U kunt zich iedere week tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar het bestuurssecretariaat: c.vande.camp@bernheze.org. Wilt u in uw e-mail in het kort aangeven welke vragen u wilt stellen? U krijgt van het secretariaat een uitnodiging per mail met de datum, het tijdstip van het gesprek en een link voor het online overleg met MS Teams.

  Bouwen aan een nieuwe toekomst

  Ondersteuning voor mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant. Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heeft u behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan het ondersteuningsprogramma Future Fit helpen om het businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt.

  Kaders deelname Future Fit

  • U heeft een onderneming die vóór de crisis gezond was en in potentie een gezond toekomstperspectief heeft.
  • U heeft minimaal 2 werkzame personen in dienst.
  • U bent bepalend voor het beleid en bevoegd te beslissen.
  • U bent gevestigd in de regio Noordoost-Brabant.
  • U maakt reeds gebruik van de crisisregelingen en hebt maatregelingen getroffen om kosten te reduceren.
  • U heeft inzicht in financiën huidige situatie.

  Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

  Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  De gemeente Meijerijstad voert de Tozo uit voor de gemeente Bernheze. Voor vragen en meer informatie kunt u dagelijks terecht bij het spreekuur van gemeente Meijerijstad tussen 9.00 en 11.00 uur via telefoon 0413-38 16 81.

  Informatie over andere financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Hulp voor zelfstandig ondernemers

  In onderstaand overzicht ziet u waar zelfstandig ondernemers terecht kunnen voor hulp bij financiële problemen.

  Betaling facturen en leges

  • De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al direct betaald, dit blijft zo.
  • De gemeente stuurt geen aanmaningen en invorderingen (onder de voorwaarde dat een betalingsregeling wordt overeengekomen). De gemeente stuurt wel herinneringen.
  • De gemeente rekent tijdelijk geen invorderingsrente.

  Deze afspraken gelden tot 1 februari 2021.

  Horeca afhalen en bezorgen

  Horecagelegenheden mogen open zijn voor afhalen en bezorgen. Ter plekke eten en drinken is niet toegestaan. Klanten mogen binnen bestellen en afhalen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden. Het advies is om klanten telefonisch te laten bestellen, zodat ze zo kort mogelijk binnen zijn. De toiletten zijn gesloten.
  Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01.00 uur en verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.
  Voor sportkantines is het niet toegestaan om eten of drinken te laten afhalen of te bezorgen. Ook geen thee en koffie.

  Regels voor terrassen

  Zolang de horeca gesloten moet zijn vanwege de coronamaatregelen, mag het terras ook niet open zijn. Klanten die eten of drinken afhalen mogen dit niet op het terras nuttigen. Wij verzoeken horecaondernemers om (winter)terrassen zichtbaar ‘onklaar’ te maken.

  Voor terrassen op gemeentegrond hoeft in 2021 geen vergoeding betaald te worden aan de gemeente.

  Winterterrassen

  Als de horeca weer open mag, is een uitbreiding van het terras toegestaan tot uiterlijk 1 april 2021. Hiermee komt de gedoogconstructie voor wat betreft gebruik gemeentegrond van afgelopen zomer te vervallen. Dit betekent dat een horecaondernemer uitbreiding van het terras moet melden bij de gemeente, ook als in de zomer al toestemming was voor uitbreiding van het terras. Voor een tijdelijk bouwwerk (tent/overkapping) op het terras, moet een evenementenvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen leges te betalen. Deze melding en/of aanvraag kunt u nu al indienen, zodat het terras/overkapping bij het horecabedrijf in gebruik genomen kan worden als de horeca weer open mag zijn.

  Voorwaarden vergroten terrassen

  De gemeente Bernheze gaat ruimhartig om met het vergroten van terrassen, zodat de horeca kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De regels van het RIVM moeten altijd opgevolgd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
  • Verruiming van het terras is toegestaan om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Er mogen geen extra tafels/zitplekken worden gecreëerd.
  • Voor het vergroten van het terras is geen vergunning nodig. Wel moeten horeca-ondernemers een plan indienen bij de gemeente voor verruiming van het terras. Het is aan de ondernemer zelf om te beoordelen of men kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dit wordt niet getoetst door de gemeente.
   • Er worden geen leges in rekening gebracht.
   • Als er voor het vergroten van het terras gemeentegrond nodig is, dan wordt voor de extra grond geen huur in rekening gebracht.
   • Ondernemers moeten indien nodig zelf met andere (horeca)ondernemers in overleg om plannen op elkaar af te stemmen.
  • Er moet ruimte overblijven voor voetgangers om langs de terrassen te kunnen lopen, zodat zij niet over de rijbaan hoeven te lopen. Dit geldt zeker voor mindervaliden.
  • Geen terrassen op loopstroken die voorzien zijn van ribbelmarkering. Dit zijn geleidestroken voor slechtzienden (contrast wit op donkere ondergrond) en voor blinden (met stok).
  • Obstakels bij kruispunten of inritten zijn niet toegestaan. Er moet goed zicht blijven voor in- en uitrijden.
  • Er mag geen extra overlast worden gecreëerd voor omwonenden.
  • De voorwaarden/beleidsregels die in het huidige terrassenbeleid staan blijven van kracht.
  • Het gedogen van de grotere terrassen is niet voor altijd. Er wordt nog bekeken tot wanneer deze gedoogconstructie nodig is. Bovendien is de gedoogconstructie onder voorwaarden dat de Rijksoverheid geen andere maatregelen oplegt om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn en blijven leidend.

  Eigen verantwoordelijkheid ondernemer

  Als de horeca weer open mag, dan zijn horecaondernemers zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de RIVM regels voor hun locatie(s). U mag gasten die zich niet aan de regels houden de toegang ontzeggen of verwijderen. Het advies is daarom om de regels duidelijk kenbaar te maken en eigen toezicht te organiseren. Wij vragen u om serieus met de naleving van de regels om te gaan. Alle burgemeesters in onze regio hebben het mandaat gekregen om op passende wijze op overtredingen van de noodverordening te reageren. Dat betekent dat wanneer waarschuwen of een goed gesprek niet tot een oplossing leidt, wij over gaan tot andere vormen van handhaving. Namelijk het sluiten van een locatie of het opleggen van een dwangsom.

  Vragen over deze maatregelen kunt u mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. S. Scholte.

  Kamer van Koophandel

  De KvK heeft een website en een adviesteam ingericht waar ondernemers en zzp’ers terecht kunnen met alle (corona-gerelateerde) vragen. Kijk op www.kvk.nl/corona of bel het KvK-adviesteam: 0800 21 17. U vindt hier meer informatie over:

  • NOW regeling, tegemoetkoming in loonkosten
  • TVL, tegemoetkoming vaste lasten en de daarbij aanvullende TVL-opslag voor horeca
  • Tozo, inkomensondersteuning en lening

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.