Coronavirus: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Laatste update: 10 maart 2021

  Corona spreekuur voor ondernemers

  Rien Wijdeven, wethouder Economische Zaken, en Willem van den Brand, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bernheze, houden  een wekelijks coronaspreekuur voor ondernemers uit de gemeente Bernheze. Iedere woensdag van 16.00 tot 17.00 uur zijn zij bereikbaar voor ondernemers uit alle sectoren. Ze bieden dan een luisterend oor en denken graag mee. Het is nadrukkelijk een moment om te delen hoe het  met u gaat.

  Aanmelden voor het spreekuur

  U kunt zich iedere week tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar het bestuurssecretariaat: c.vande.camp@bernheze.org. Wilt u in uw e-mail in het kort aangeven welke vragen u wilt stellen? U krijgt van het secretariaat een uitnodiging per mail met de datum, het tijdstip van het gesprek en een link voor het online overleg met MS Teams.

  Bouwen aan een nieuwe toekomst

  Ondersteuning voor mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant. Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heeft u behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan het ondersteuningsprogramma Future Fit helpen om het businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt.

  Kaders deelname Future Fit

  • U heeft een onderneming die vóór de crisis gezond was en in potentie een gezond toekomstperspectief heeft.
  • U heeft minimaal 2 werkzame personen in dienst.
  • U bent bepalend voor het beleid en bevoegd te beslissen.
  • U bent gevestigd in de regio Noordoost-Brabant.
  • U maakt reeds gebruik van de crisisregelingen en hebt maatregelingen getroffen om kosten te reduceren.
  • U heeft inzicht in financiën huidige situatie.

  TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

  De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben. En geen gebruik kunnen maken van andere coronaregelingen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers.

  Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

  Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  De gemeente Meijerijstad voert de Tozo uit voor de gemeente Bernheze. Voor vragen en meer informatie kunt u dagelijks terecht bij het spreekuur van gemeente Meijerijstad tussen 9.00 en 11.00 uur via telefoon 0413-38 16 81.

  Informatie over andere financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Hulp voor zelfstandig ondernemers

  In onderstaand overzicht ziet u waar zelfstandig ondernemers terecht kunnen voor hulp bij financiële problemen.

  Betaling facturen en leges

  • De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al direct betaald, dit blijft zo.
  • De gemeente stuurt geen aanmaningen en invorderingen (onder de voorwaarde dat een betalingsregeling wordt overeengekomen). De gemeente stuurt wel herinneringen.
  • De gemeente rekent tijdelijk geen invorderingsrente.

  Deze afspraken gelden tot 1 mei 2021.

  Horeca afhalen en bezorgen

  Regels voor de horeca vindt u op www.rijksoverheid.nl.

  Regels voor terrassen

  Zolang de horeca gesloten moet zijn vanwege de coronamaatregelen, mag het terras ook niet open zijn. Klanten die eten of drinken afhalen mogen dat dit niet op het terras opeten/-drinken. Wij verzoeken horecaondernemers om (winter)terrassen zichtbaar ‘onklaar’ te maken.

  Winterterrassen

  Als de horeca weer open mag, is een uitbreiding van het terras toegestaan tot uiterlijk 1 april 2021. Hiermee komt de gedoogconstructie voor wat betreft gebruik gemeentegrond van de zomer van 2020 te vervallen. Dit betekent dat een horecaondernemer uitbreiding van het terras moet melden bij de gemeente, ook als in de zomer al toestemming was voor uitbreiding van het terras. Voor een tijdelijk bouwwerk (tent/overkapping) op het terras, moet een evenementenvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen leges te betalen. Deze melding en/of aanvraag kunt u nu al indienen via gemeente@bernheze.org, zodat het terras/overkapping bij het horecabedrijf in gebruik genomen kan worden als de horeca weer open mag zijn. Vragen over deze maatregelen kunt u mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. S. Scholte.

  Uitbreiding terrassen

  Uitbreiding van de terrassen en het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op het terras is heel 2021 toegestaan. Zodat horecagelegenheden, als de terrassen weer open mogen, kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandregel. Voor terrassen op gemeentegrond hoeft in 2021 geen vergoeding betaald te worden aan de gemeente.
  Voor uitbreiding van de terrassen is geen vergunning nodig. De uitbreiding moet alleen gemeld worden als deze anders wordt gebruikt dan vorig jaar. Voor het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op het terras is het wel nodig om een (evenementen)vergunning aan te vragen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Richtlijnen voor de uitbreiding van de terrassen (PDF, 101.1 kB).

  Kamer van Koophandel

  De KvK heeft een website en een adviesteam ingericht waar ondernemers en zzp’ers terecht kunnen met alle (corona-gerelateerde) vragen. Kijk op www.kvk.nl/corona of bel het KvK-adviesteam: 0800 21 17. U vindt hier meer informatie over:

  • NOW regeling, tegemoetkoming in loonkosten
  • TVL, tegemoetkoming vaste lasten en de daarbij aanvullende TVL-opslag voor horeca
  • Tozo, inkomensondersteuning en lening

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.