Coronavirus: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Laatste update: donderdag 15 oktober 2020, 16.00 uur

  Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

  Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

  Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

  Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van de gemeente Bernheze.

  Betaling facturen en leges

  • De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al direct betaald, dit blijft zo.
  • De betalingstermijn van uitgaande facturen wordt vanaf 1 september 60 dagen. Tot 1 september is dat nog 90 dagen. De gemeente gaat coulant om met het treffen van een betalingsregeling als inwoners of bedrijven niet binnen deze termijn kunnen betalen.
  • De gemeente stuurt geen aanmaningen en invorderingen (onder de voorwaarde dat een betalingsregeling wordt overeengekomen). De gemeente stuurt wel herinneringen.
  • De gemeente rekent tijdelijk geen invorderingsrente.

  Deze afspraken gelden tot 1 november 2020.

  Regels voor terrassen

  Horeca afhalen en bezorgen

  Horecagelegenheden mogen open zijn voor afhalen en bezorgen. Ter plekke eten en drinken is niet toegestaan. Klanten mogen binnen bestellen en afhalen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden. Het advies is om klanten telefonisch te laten bestellen, zodat ze zo kort mogelijk binnen zijn. De toiletten zijn gesloten.
  Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01.00 uur en verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.
  Voor sportkantines is het niet toegestaan om eten of drinken te laten afhalen of te bezorgen. Ook geen thee en koffie.

  Winterterrassen

  Als de horeca weer open mag, is een uitbreiding van het terras toegestaan tot uiterlijk 1 april 2021. Hiermee komt de gedoogconstructie voor wat betreft gebruik gemeentegrond van afgelopen zomer te vervallen. Dit betekent dat een horecaondernemer uitbreiding van het terras moet melden bij de gemeente, ook als in de zomer al toestemming was voor uitbreiding van het terras. Voor een tijdelijk bouwwerk (tent/overkapping) op het terras, moet een evenementenvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen leges te betalen. Deze melding en/of aanvraag kunt u nu al indienen, zodat het terras/overkapping bij het horecabedrijf in gebruik genomen kan worden als de horeca weer open mag zijn.

  Voorwaarden vergroten terrassen

  De gemeente Bernheze gaat ruimhartig om met het vergroten van terrassen, zodat de horeca kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De regels van het RIVM moeten altijd opgevolgd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
  • Verruiming van het terras is toegestaan om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Er mogen geen extra tafels/zitplekken worden gecreëerd.
  • Voor het vergroten van het terras is geen vergunning nodig. Wel moeten horeca-ondernemers een plan indienen bij de gemeente voor verruiming van het terras. Het is aan de ondernemer zelf om te beoordelen of men kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dit wordt niet getoetst door de gemeente.
   • Er worden geen leges in rekening gebracht.
   • Als er voor het vergroten van het terras gemeentegrond nodig is, dan wordt voor de extra grond geen huur in rekening gebracht.
   • Ondernemers moeten indien nodig zelf met andere (horeca)ondernemers in overleg om plannen op elkaar af te stemmen.
  • Er moet ruimte overblijven voor voetgangers om langs de terrassen te kunnen lopen, zodat zij niet over de rijbaan hoeven te lopen. Dit geldt zeker voor mindervaliden.
  • Geen terrassen op loopstroken die voorzien zijn van ribbelmarkering. Dit zijn geleidestroken voor slechtzienden (contrast wit op donkere ondergrond) en voor blinden (met stok).
  • Obstakels bij kruispunten of inritten zijn niet toegestaan. Er moet goed zicht blijven voor in- en uitrijden.
  • Er mag geen extra overlast worden gecreëerd voor omwonenden.
  • De voorwaarden/beleidsregels die in het huidige terrassenbeleid staan blijven van kracht.
  • Het gedogen van de grotere terrassen is niet voor altijd. Er wordt nog bekeken tot wanneer deze gedoogconstructie nodig is. Bovendien is de gedoogconstructie onder voorwaarden dat de Rijksoverheid geen andere maatregelen oplegt om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn en blijven leidend.

  Eigen verantwoordelijkheid ondernemer

  Als de horeca weer open mag, dan zijn horecaondernemers zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de RIVM regels voor hun locatie(s). U mag gasten die zich niet aan de regels houden de toegang ontzeggen of verwijderen. Het advies is daarom om de regels duidelijk kenbaar te maken en eigen toezicht te organiseren. Wij vragen u om serieus met de naleving van de regels om te gaan. Alle burgemeesters in onze regio hebben het mandaat gekregen om op passende wijze op overtredingen van de noodverordening te reageren. Dat betekent dat wanneer waarschuwen of een goed gesprek niet tot een oplossing leidt, wij over gaan tot andere vormen van handhaving. Namelijk het sluiten van een locatie of het opleggen van een dwangsom.

  Vragen over deze maatregelen kunt u mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. S. Scholte.

  Poster Houd afstand

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.