Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Coronavirus: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Laatste update: dinsdag 2 juni 2020, 10.00 uur

  Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

  Het kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verlengen met vier maanden per 1 juni 2020 t/m 30 september (Tozo 2). Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van de gemeente Bernheze.

  Betaling facturen en leges

  • De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al direct betaald, dit blijft zo.
  • De gemeente verlengt de betalingstermijn van uitgaande facturen van 30 dagen naar 90 dagen. Dat geldt ook voor alle leges, behalve voor leges burgerzaken (bijvoorbeeld voor een paspoort of rijbewijs).
  • De gemeente betaalt de leges voor evenementenvergunningen terug voor evenementen die niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen.
  • De gemeente stuurt geen aanmaningen en invorderingen (onder de voorwaarde dat een betalingsregeling wordt overeengekomen).

  Deze afspraken gelden tot 1 september 2020.

  Maatregelen horeca

  • Restaurants en cafés mogen 1 juni vanaf 12.00 uur open onder voorwaarden.
  • Horeca-ondernemers in Bernheze betalen in 2020 geen huur voor gebruik van gemeentegrond voor een terras.
  • De gemeente Bernheze gaat ruimhartig om met het vergroten van terrassen, zodat de horeca op 1 juni 2020 kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
   • De regels van het RIVM moeten altijd opgevolgd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
   • Verruiming van het terras is toegestaan om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Er mogen geen extra tafels/zitplekken worden gecreëerd.
   • Voor het vergroten van het terras is geen vergunning nodig. Wel moeten horeca-ondernemers een plan indienen bij de gemeente voor verruiming van het terras. Het is aan de ondernemer zelf om te beoordelen of men kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dit wordt niet getoetst door de gemeente.
    • Er worden geen leges in rekening gebracht.
    • Als er voor het vergroten van het terras gemeentegrond nodig is, dan wordt voor de extra grond geen huur in rekening gebracht.
    • Ondernemers moeten indien nodig zelf met andere (horeca)ondernemers in overleg om plannen op elkaar af te stemmen.
   • Er moet ruimte overblijven voor voetgangers om langs de terrassen te kunnen lopen, zodat zij niet over de rijbaan hoeven te lopen. Dit geldt zeker voor mindervaliden.
   • Geen terrassen op loopstroken die voorzien zijn van ribbelmarkering. Dit zijn geleidestroken voor slechtzienden (contrast wit op donkere ondergrond) en voor blinden (met stok).
   • Obstakels bij kruispunten of inritten zijn niet toegestaan. Er moet goed zicht blijven voor in- en uitrijden.
   • Er mag geen extra overlast worden gecreëerd voor omwonenden.
   • De voorwaarden/beleidsregels die in het huidige terrassenbeleid staan blijven van kracht.
   • Het gedogen van de grotere terrassen is niet voor altijd. Er wordt nog bekeken tot wanneer deze gedoogconstructie nodig is. Bovendien is de gedoogconstructie onder voorwaarden dat de Rijksoverheid geen andere maatregelen oplegt om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn en blijven leidend.

  Let op: ondernemers zijn voor hun eigen locatie(s) zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de regels van de Rijksoverheid en het RIVM.
  De ondernemer mag gasten die zich niet aan de regels houden de toegang ontzeggen of verwijderen. Het advies is daarom om de regels duidelijk kenbaar te maken en eigen toezicht te organiseren.

  Vragen over deze maatregelen kunt u mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. S. Scholte.

  Maatregelen weekmarkten

  We vragen aan standhouders om passende maatregelen te treffen, zoals:

  • Voorkom hand-op-hand contact. Betalingen zoveel mogelijk met PIN of mobiele telefoon. Indien er contant betaald wordt, laat dit op een plaats neerleggen waarbij er géén contact met de hand voor nodig is.
  • Zorg daar waar nodig is voor voldoende desinfecterende handzeep.
  • Géén proef-bordjes.
  • Handschoentjes bij inrichtingen waar de consument voedsel ter hand neemt.
  • Handschoentjes voor de verkopers die met voedsel in aanraking komen.
  • Geen zitjes en/of statafels bij snackpunten.
  • Het is niet de bedoeling dat er genuttigd wordt op de markt. Geef de producten mee in meeneemverpakkingen.

  Poster Houd afstand

  Informatie voor ondernemers

  Brabantse Impact Monitor

  Deze monitor geeft de impact weer van het coronavirus in Brabant en verschijnt minimaal drie keer per week. U vindt de Brabantse Impact Monitor op de website van de Provincie Noord-Brabant. Bekijk de Brabantse Impact Monitor.

  Personeelstekort of overcapaciteit?

  Heeft u door de gevolgen van de maatregelen in verband met coronavirus acuut personeelstekort of overcapaciteit aan personeel? Er zijn meerdere initiatieven gestart om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-45 88 88 of stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.