Duurzame energieagenda 2021-2025

De opwarming van de aarde door invloed van de mens is een feit. De rol en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is te groot en heeft een negatieve invloed op ons klimaat en het milieu. Daarom wil gemeente Bernheze over naar een duurzame energievoorziening in 2050. Dat wil zeggen dat alle energie die in Bernheze wordt gebruikt, bestaat uit energie die in Bernheze duurzaam wordt opgewerkt.

Duurzame Energieagenda 2021-2025 (PDF, 456.6 kB)

Doelstellingen

Deze energieagenda heeft als horizon het jaar 2025. Dat is een tussendoel op weg naar 2050. Voor 2025 hebben we twee doelstellingen geformuleerd. Ze zijn gekoppeld aan de nationale doelstellingen uit de Klimaatwet.

  • 15,0% van de energie is opgewerkt uit duurzame bronnen (2018: 9,4%)
  • 20,0% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990 (2018: 13,8%)

Om deze doelstellingen te behalen volgen we de ‘Trias Energetica’-route. Dat betekent dat we eerst inzetten op energiebesparing en meer opwekken van duurzame energie. Voor het deel waarin de gemeente nog fossiele brandstof nodig heeft, kiezen we voor de minst milieubelastende vormen.

Projecten

In de energieagenda staan de verschillende projecten waarmee we de komende jaren invulling geven aan onze doelstellingen en ambitie op het gebied van duurzaamheid. En, belangrijker nog, waarmee we investeren in onze toekomst. Deze projecten zijn onderverdeeld in de 4 overkoepelende strategische doelen voor de energietransitie:

  • energieneutrale gemeente
  • energieneutrale woningen
  • energieneutrale sportverenigingen en bedrijven
  • schoon vervoer

Door samen te werken met onze inwoners, ondernemers, corporaties en andere partners hopen wij hen te enthousiasmeren om bij te dragen aan energieneutraal Bernheze.