Duurzame energieagenda 2017-2020

In de toekomst willen we als gemeente evenveel energie opwekken als verbruiken. We hebben veel ambities voor duurzaamheid en scoren goed op duurzame energie. 11% Van het energieverbruik in Bernheze wekken we bijvoorbeeld duurzaam op.

Streefdatum 2030

In 2030 willen we energieneutraal zijn. Om dit te bereiken volgt de gemeente de 'trias energetica'-route. Dit betekent eerst inzetten op energie besparen, de rest van de energiebehoefte duurzaam opwekken en voor het deel waarin de gemeente nog fossiele brandstof nodig heeft, kiezen voor de minst milieubelastende vormen.
De gemeente heeft hiervoor de Duurzame energieagenda 2017-2020 opgesteld. Hierin staan de activiteiten die we ondernemen om Bernheze energieneutraal te maken. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen gaan we op weg om deze doelen te halen.

Projecten

We hebben onze doelstellingen vertaald in een overzichtelijke tekening (PDF, 6.4 MB). Hierin ziet u in een oogopslag welke projecten er op stapel staan. Wij hopen dat bedrijven en inwoners geïnspireerd worden door deze voorbeelden en zelf actief aan de slag gaan om bij te dragen aan een energieneutraal Bernheze.

Meedenken?

Wilt u meedenken? Graag! Een mooi podium hiervoor is de Energieweverij. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Freek Reffeltrath.