Energieweverij

In Bernheze werken we aan de ambities die in onze energieagenda beschreven staan. In 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die in Bernheze wordt gebruikt, bestaat uit energie die in Bernheze duurzaam wordt opgewerkt.

De Energieweverij is het podium om inwoners en bedrijven te informeren en uit te dagen om eigen duurzame ideeën en initiatieven gezamenlijk te realiseren. De Energieweverij is een initiatief van de gemeente Bernheze in samenwerking met de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO).

Windmolen in Bernheze

In dit project wordt in samenwerking met BECO en lokale boeren gekeken naar de mogelijkheid om energie op te wekken door middel van wind. Het projectteam voert eigen onderzoeken uit zoals naar typen windmolens, slagschaduw, geluidsoverlast en vogelsterfte en vervult een adviesfunctie naar de gemeente. In een zo vroeg mogelijk stadium worden inwoners van Bernheze bij deze zoektocht betrokken.

Meedenken?

In januari 2021 is bovenstaande projectgroep gestart. Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u aan het projectteam meedoen? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@bernheze.org.

Heeft u een duurzaam idee of initiatief? Breng het dan in tijdens de Energieweverij! Meer informatie over de volgende bijeenkomst volgt.

Over BECO

BECO (Bernhezer Energie COöperatie) is een lokaal initiatief van betrokken inwoners uit Bernheze die zich inzetten voor betaalbare, eigen en duurzame energie in Bernheze. Naast het lokaal opwekken van groene energie, adviseert BECO over energiebesparing en is BECO actief binnen diverse duurzame energieprojecten. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.onsbeco.nl.