Film Bernheze energieneutraal

We hebben als gemeente Bernheze de ambitie uitgesproken om in 2030 een volledig energieneutrale gemeente te zijn. Samen met de Bernhezer energiecoöperatie (Beco), inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid zet Bernheze zich in om de duurzame samenleving te bereiken.
De gemeente heeft de afgelopen twee jaar al verschillende maatregelen getroffen om zelf energieneutraal te worden. Over deze maatregelen is een videofilm gemaakt. Op de film zijn bijvoorbeeld enkele gemeentelijke gebouwen te zien die voorzien zijn van zonnepanelen.