Regionale energiestrategie RES

In 2015 zijn internationale klimaatafspraken gemaakt in Parijs. Nederland heeft deze afspraken uitgewerkt in een Klimaatakkoord. Het doel is om uiterlijk in het jaar 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. De Regionale Energiestrategieën moeten daaraan bijdragen.

Wie werken er aan een RES?

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Binnen elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met betrokken partijen aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Regio Noordoost Brabant

Gemeente Bernheze valt in de regio Noordoost-Brabant. Ook in onze regio werken we aan een RES. Dat doen we met 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de twee waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Samen brengen we met een RES de volgende kansen in de vorm van een strategie in kaart:

  • Hoeveel elektriciteit kunnen we opwekken, en waar?
  • Hoe en onder welke condities kunnen we duurzaam energie opwekken?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor het duurzaam verwarmen van onze woningen?

Drie fasen

Het proces van de RES bestaat uit drie fasen:

  1. De manier waarop we het maken van de RES gaan organiseren, staat in de startnotitie. In de startnotitie worden de kaders vastgesteld waarbinnen de RES wordt vormgegeven. De startnotitie is op 23 mei 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze.
  2. De regio’s stellen vervolgens een concept RES op. De concept RES is een bod met de mogelijke regionale bijdrage aan de nationale opgave. Het concept bod voor de RES is op 24 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze.
  3. Uiterlijk in juni 2021 vindt er besluitvorming plaats over het definitieve bod door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen. De stukken voor het definitieve bod voor de RES volgen wanneer deze openbaar zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RES? Bekijk de volgende websites:

Infographic Regionale energiestrategie Noordoost-Brabant - doelen en meedenken (PDF, 859.7 kB)