Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Elf inwoners van de gemeente Bernheze ontvingen donderdag 26 april een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Moorman. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Martien Arts uit Heesch

De heer Arts  is sinds 1970 vrijwilliger bij Voetbalvereniging HVCH in Heesch. Hij bekleedt/bekleedde diverse functies zoals jeugd- en seniorenleider, lid van het wedstrijdsecretariaat, lotenverkoper en meewerkend voorman. Ook is de heer Arts sinds 2004 voorzitter van de Vriendenkring van HVCH. Daarnaast zet hij zich in als collectant bij Parochie De Goede Herder, maaltijdbezorger voor Ons Welzijn en vrijwilliger bij Stichting PEP-projecten Bernheze. In het verleden was de heer Arts voorzitter van Volkstuincomplex ’t Akkerveldje en bestuurslid van Stichting Begraafplaats Heesch.

Mevrouw Marie-Louise Hunink-Janssen uit Heesch

Zij is sinds 1993 taalcoach voor statushouders bij Vluchtelingenwerk Bernheze. Naast het geven van taallessen, begeleidt, steunt en helpt mevrouw Hunink individuele statushouders. De afgelopen jaren heeft zij tientallen statushouders begeleid.

De heer Gerrie van den Broek uit Heeswijk-Dinther

Sinds 1968 is hij actief bij de zomeravondcompetitie en betrokken bij diverse verbouwingen van Voetbalvereniging Heeswijk. Daarnaast is hij 35 jaar voorzitter van en vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Juinders in Heeswijk-Dinther en sinds 1986 vrijwilliger bij Stichting Vriendenkring Carnaval HDL. Betrokkene verricht diverse werkzaamheden en werkt creatieve ideeën uit. Tenslotte rekent Koninklijke Fanfare St. Willibrord te Heeswijk al zo’n 20 jaar op de steun van de heer Van den Broek bij verbouwingen en het ophalen van oud-ijzer. Hij is bestuurslid van Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord in Heeswijk. Deze stichting werft financiën voor muziekinstrumenten, uniformen en opleiding van leerlingen.

Mevrouw Chris Dijkmans- Denissen uit Heeswijk-Dinther

Sinds 1996 is zij actief voor SWZ Zonhove in Son en Breugel. Zonhove biedt kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking levensloopbestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame, beschermde en veilige omgeving. Zij is/was lid van de Cliëntenraad / het Regioberaad, secretaris en penningmeester van Zonhove. Daarnaast bezoekt mevrouw Dijkmans twee keer per week een woongroep met zo’n 12 cliënten om voor hen te koken. Zij was jarenlang secretaris van Stichting Beheer Bewoners Gelden Zonhove.

De heer Piet Jacobs uit Heeswijk-Dinther

Is onderscheiden voor zijn maatschappelijke inzet vanaf 1965. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Carnavalsvereniging De Heikneuters en sinds 1972 betrokken bij Stichting Carnaval Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Binnen deze stichting heeft hij diverse functies bekleed. In 1996 is de heer Jacobs, vanwege zijn vele verdiensten voor het sociale carnaval, benoemd tot Ere-president van Stichting Carnaval Heeswijk. Tegenwoordig is hij zijdelings betrokken bij de evenementen welke georganiseerd worden door de stichting. Verder was de heer Jacobs in het verleden commissielid en organisator van de Zwemvierdaagse Heeswijk-Dinther en Loosbroek, medeoprichter en vrijwilliger bij de Blaaskapel ’t Herriemenieke Heeswijk-Dinther en bestuurslid van de Stichting Activiteiten Carnaval te Heeswijk-Dinther. Sinds 2008 is hij medeoprichter en voorzitter van het Bernhezer Senioren Orkest. Zij vieren dit jaar het 10-jarig jubileum.

Mevrouw Marlies Lennings- Hendriks uit Heeswijk-Dinther

Vanaf 1987 is zij vrijwilliger bij IVN Bernheze. Mevrouw Lennings heeft allerlei functies vervuld, waaronder die van bestuurslid. Een belangrijke verdienste binnen de IVN Bernheze is haar bijdrage binnen de Florongroep. De Florongroep inspecteert en inventariseert de bermen van de wegen van Bernheze. Vanaf 2006 tot heden is mevrouw Lennings bestuurslid van Stichting Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther. Ook is zij kartrekker van diverse educatieve kinderprojecten, onderhoudt zij de contacten met regionale culturele marktplaatsen en werft zij vrijwilligers.
In het verleden was mevrouw Lennings vrijwilliger binnen Natuurtheater ‘De Kersouwe’.
Zij was onder andere betrokken bij het succesvolle klassentheater.

Mevrouw Ria Verkuijlen- van Laanen uit Heeswijk-Dinther

Zij  zet zich al meer dan 40 jaar in voor onder andere de Parochie St. Servatius in Dinther.
Zij is lid van de werkgroep Woord- en gebedsdiensten, lector en gaat voor in liturgische vieringen. Ook is zij lid van de Hulpdienst Lichtpunt. Vanaf 2001 is mevrouw Verkuijlen vrijwilliger bij Verpleeghuis Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther. Wekelijks verzorgt zij bewoners van een vaste woongroep, begeleidt hen naar de kapel en zangdiensten voor dementerende ouderen. Sinds 2002 is zij begeleidster bij VNB Lourdes Reizen, regio Heeswijk-Dinther. Gedurende de reizen begeleidt zij dag en nacht reisgenoten.

De heer Harrie van Zutphen uit Heeswijk-Dinther

Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het Sint-Barbaragilde in Dinther. Sinds 1983 is hij actief lid van dit gilde. Zo was hij in het verleden lid van de overheid (bestuur van het gilde), evenementencommissie, gildekoorcommissie, schietcommissie en de bouw-commissie. Tegenwoordig is de heer Van Zutphen lid van het gildekoor, kledingcommissie en van het genootschap. Hij was in 1991-1992 en 2001-2002 koning van het Sint-Barbaragilde.

De heer Jan van der Avoort uit Nistelrode

Vanaf 1991 zet hij zich in als vrijwilliger en bestuurslid van het gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina. Daarnaast is hij lid van de KEOM-commissie. Verder is heer Van der Avoort sinds 2010 lid van de SAT-commissie binnen de Gildekring Maasland. Deze commissie houdt zich onder andere bezig met studie naar de geschiedenis van de gilden. In het verleden was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de voormalige Bernhezer Omroep Stichting. Ook was hij diverse jaren lid van de ondernemingsraad IBN  en medeorganisator van het Europees Schutterstreffen (EST).

De heer Antoon Sanders uit Nistelrode

Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn maatschappelijke verdiensten sinds 1970. De heer Sanders zet zich al vele jaren in voor de samenleving in Nistelrode. Zo brengt hij tijdens de sinterklaasperiode als Sinterklaas een bezoekje aan de minderbedeelden in Nistelrode met nuttige cadeaus en aandacht. Daarnaast was hij ruim 9 jaar voorzitter en later secretaris van Fanfare St. Lambertus. Door zijn actieve rol zijn de Promsconcerten een niet meer weg te denken evenement in Nistelrode. Vanaf 2008 was de heer Sanders secretaris van RKSV Prinses Irene. Naast zijn functie als secretaris heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in het onderbrengen van Dance Team Nistelrode op de accommodatie van RKSV Prinses Irene en was hij actief betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de nieuwbouw.
In september 2017 heeft hij zijn functie als secretaris bij RKSV Prinses neergelegd.

Mevrouw Tini van Houtum- Smits uit Vorstenbosch

Al jarenlange zet zij zich in als vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder. Zij  verzorgt de bloemversiering van het kerkgebouw. Daarnaast is mevrouw Van Houtum jarenlang vrijwilliger bij de Fancy Fair en het Missie Comité Vorstenbosch. Ook is zij vrijwilliger bij Stichting Zorgvoorziening Vorstenbosch, waar zij actief is bij de dagopvang en de felicitatiekaarten verzorgt die aan de ouderen worden verstuurd.