Aanslag lokale belastingen

Het aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen is eind februari verzonden. Neem met vragen contact op met BSOB

Veranderingen aanslagbiljet

Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de acceptgiro. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsformulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet.

Vragen over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde?

Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088-551 00 00, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Automatische incasso

Bij automatische incasso schrijft BSOB de verschuldigde bedragen in 10 termijnen van uw rekening af. U voorkomt hiermee dat u te laat betaalt. Een automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot € 5.000,-.

Wilt u gebruik maken van automatische incasso?

Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via het digitaal loket op www.bs-ob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen aan BSOB. In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening. Weet u niet meer zeker of u een machtiging heeft afgegeven? Dan kunt u dit zelf checken via het digitaal loket op www.bs-ob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ kunt u zien of u een automatische incasso hebt afgegeven.

U kunt voor meer informatie kijken op www.bs-ob.nl of bellen naar 088-551 0000. Op de website kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.