Internationaal Rijbewijs

Als u in Nederland wilt rijden, heeft u een geldig rijbewijs nodig. De geldigheid vindt u op uw rijbewijs. Dit is 10 jaar nadat uw rijbewijs is uitgegeven. Als uw geldigheid verloopt, moet u ervoor zorgen dat de geldigheid wordt verlengd. Daarvoor moet u naar de gemeente.

Buitenlands rijbewijs omwisselen?

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag met uw buitenlands rijbewijs blijven rijden. Uw rijbewijs is afkomstig uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese vrijhandels Associatie (EVA). U kunt ervoor kiezen om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen bij de gemeente. U moet hiervoor ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wilt u uw rijbewijs omwisselen?

Maak een afspraak voor de aanvraag van een rijbewijs.

Wat moet u meenemen?

Als u uw rijbewijs komt omwisselen, moet u het volgende meenemen:

  • Kleurenpasfoto die voldoet aan de gestelde eisen.
  • Uw buitenlands rijbewijs.
  • Bij vermissing van uw buitenlands rijbewijs, neemt u een ander identiteitsbewijs mee.
  • Uw pinpas.

Gezondheidsverklaring nodig?

Voor een vrachtautorijbewijs of vanaf een bepaalde leeftijd heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Rijbewijs kwijt?

Bent u uw rijbewijs kwijt? Dan moet u een proces-verbaal opmaken bij de politie of een verklaring bij de gemeente. Ook moet u een verklaring van echtheid aanvragen bij de autoriteit, die uw rijbewijs heeft afgegeven. Zonder deze verklaring kunt u uw rijbewijs niet omwisselen.

Procedure omwisseling RDW

Hieronder staat uitgelegd welke stappen worden doorlopen:
1. De gemeente stuurt uw aanvraag met alle bijbehorende documenten naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
2. Is alles goed? Dan stuur het RDW binnen 10 dagen u een brief hierover. Daarin staat aangegeven wanneer u het rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Het RDW stuurt uw rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. U krijgt uw buitenlands rijbewijs dus niet terug.
3. Tot slot zult u een afspraak moeten maken om uw rijbewijs af te halen. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Goed om te weten:

Tijdens de omwisseling mag u niet rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg, uw rijbewijs kunnen laten zien.