Inschrijving Oekraïense vluchtelingen

Wilt u zich inschrijven in gemeente Bernheze?

Inschrijving als ingezetene

Dit kan als u de Oekraïense nationaliteit heeft en tijdelijk verblijft in onze gemeente. U heeft dus een (meertalig) identiteitsbewijs uit Oekraïne bij u, waaruit uw identiteit blijkt.

Inschrijving minderjarige kinderen

Ouders met minderjarige kinderen die in gezinsverband zijn meegekomen en waarvan de kinderen geen identiteitsbewijs hebben, kunnen (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder ede of belofte afleggen. Op basis hiervan stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast, zodat de kinderen worden ingeschreven. Dit is een uitzondering op de standaardregel. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor Oekraïense ouders onder de huidige omstandigheden.

Inschrijving derdelanders

Bent u een vluchteling met een andere nationaliteit? Dan kunt u zich inschrijven als u een verblijfsdocument uit Oekraïne heeft, die nog geldig was op 23 februari 2022. U moet ook in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Ongedocumenteerde Oekraïners

Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan moet u een identificerend certificaat ophalen bij de Oekraïense ambassade in ’s-Gravenhage voordat u een afspraak bij ons maakt om u in te schrijven. U kunt dit certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Oekraïense vluchtelingen die niet voor inschrijving in aanmerking komen

Personen van wie de gemeente niet de identiteit of van wie niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Over de te volgen procedure, zowel voor wat betreft het verblijfsrecht als de inschrijving in de BRP, volgt zo spoedig mogelijk informatie. Deze personen kunnen op dit moment nog geen aangifte doen van verblijf en adres in Nederland. Het Ministerie werkt aan een werkwijze voor deze situatie.

Afspraak maken

Maak voor de inschrijving een afspraak aan de balie. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven worden dan moeten zij ook meekomen.

Afspraak maken

Meenemen

Burgerservice nummer (BSN)

Team burgerzaken stuurt binnen vier weken een persoonslijst naar u toe, waarin het BSN is vermeld. Het BSN is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.