Laatste nieuws

30 juni 2022 - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert

Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland op dit moment ongeveer 60.000 ontheemden op. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee, onder andere voor de gezondheidszorg. Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd.

10 mei 2022 - Opvanglocaties vluchtelingen lopen vol

De opvanglocaties Tramplein 3 in Nistelrode en de Leygraaf in Heeswijk-Dinther zijn inmiddels grotendeels bezet. In het gebouw Tramplein 3 in Nistelrode zijn nu 30 mensen gehuisvest. In de Leygraaf in Heeswijk-Dinther 14 mensen. Bij particulieren zijn 43 vluchtelingen ondergebracht. In totaal biedt Bernheze dus 87 vluchtelingen onderdak. Vanwege de aanhoudende oorlog blijft ook de behoefte aan meer opvanglocaties voortduren. De gemeente zoekt daarom dan ook verder naar geschikte huisvesting. We staan open voor goede suggesties.

De samenstelling van de groep vluchtelingen in onze gemeente is zeer divers. Behalve vrouwen en kinderen zijn er ook ‘derdelanders’ die in Oekraïne studeerden toen de oorlog uitbrak. Verder verwelkomden we ook Roma-Oekraïners en alleenstaande mannen. De gemeente krijgt de vluchtelingen toebedeeld via het landelijk knooppunt coördinatie informatie Oekraïne (KCIO).

26 april 2022- Uitkeren leefgeld Oekraïners via de bank

Tot op heden werd het leefgeld cash uitbetaald, simpelweg omdat vluchtelingen geen Nederlands bankrekening hebben als ze net zijn aangekomen. De meeste vluchtelingen die bij gastgezinnen zijn ondergebracht hebben inmiddels een rekening. Het leefgeld voor mei hoeft dan niet meer cash te worden uitgekeerd als de bankgegevens bij de gemeente bekend zijn.  
Meer informatie over het uitkeren van leefgeld via een bankrekening.

25 april 2022 - Vluchtelingen aangekomen in Nistelrode

Afgelopen vrijdag zijn 19 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in de opvanglocatie Tramplein 3 in Nistelrode. Een groep met vrij veel jonge kinderen die via het verdeelcentrum in Rijswijk naar Nistelrode zijn afgereisd. Vermoeid van de lange reis kregen ze na een klein ontvangst een slaapplaats in het voormalige bankgebouw in het centrum van Nistelrode.

Ondersteuning

Ze krijgen niet alleen een dak boven hun hoofd maar worden ook op allerlei manieren ondersteund. Zo is er een infopunt in het gebouw, is er dag en nacht beveiliging en zijn dagelijks gastheren of -vrouwen aanwezig. Verder is er veel informatie (in het Oekraïens) om hen wegwijs te maken in deze nieuwe omgeving.

Voedselpakket

Voor ieder gezin is een voedselpakket voorhanden. Na inschrijving bij de gemeente krijgen ze leefgeld en kunnen ze zelf boodschappen doen en koken in de aanwezige keukens. Iedere slaapkamer is voorzien van een koelkast zodat ieder gezin zelf zijn voedsel kan opslaan. In principe moeten de vluchtelingen, net als thuis, voor zichzelf zorgen. Waar nodig is er medische verzorging of kan er ondersteuning worden geregeld. Kinderen gaan spoedig naar school en volwassenen kunnen gaan werken als zij iets passends weten te vinden.

In (hotel) de Leygraaf in Heeswijk-Dinther krijgen op dit moment 9 Oekraïners onderdak. Het is de verwachting dat er spoedig nog meer vluchtelingen naar Bernheze komen.

19 april 2022 - Opvanglocatie vluchtelingen klaar

De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Nistelrode, Tramplein 3 (voormalige Rabobank) is klaar. Op woensdag 20 april komt de eerste lichting van 20 vluchtelingen. Het gebouw kan ongeveer 40 vluchtelingen herbergen. Op 13 april kregen 5 Oekraïense vluchtelingen onderdak in (Hotel) De Leygraaf in Heeswijk-Dinther. Deze Oekraïners van Nigeriaanse afkomst studeerde in Oekraïne toen de oorlog uitbrak. In totaal kunnen 22- 26 mensen (afhankelijk van het aantal kinderen) een slaapplaats krijgen. In beide locaties zijn slaapkamer, diverse huiskamers en keukens.

14 april 2022 - Opvanglocatie vluchtelingen bijna klaar

De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Nistelrode, Tramplein 3 (voormalige Rabo-bank) is bijna klaar. Aan de inrichting wordt de laatste hand gelegd. Op 20 april komt de eerste lichting van 20 vluchtelingen. Het gebouw kan ongeveer 40 vluchtelingen herbergen. Op 13 april kregen 5 Oekraïense vluchtelingen onderdak in (Hotel) De Leygraaf in Heeswijk-Dinther. Deze Oekraïners van Nigeriaanse afkomst studeerde in Oekraïne toen de oorlog uitbrak. In totaal kunnen 22- 26 mensen (afhankelijk van het aantal kinderen) een slaapplaats krijgen. In beide locaties zijn slaapkamer, diverse huiskamers en keukens.

12 april 2022 - Uitkeren leefgeld Oekraïners

Op dinsdag 19 april betalen we het leefgeld uit aan de vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven en zich ingeschreven hebben in onze gemeente. De uitgifte vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur op het gemeentehuis in Heesch. Iedereen boven de 18 jaar moet persoonlijk het leefgeld komen ophalen. Wij vragen u om zich te legitimeren.

7 april 2022 - Start uitkeren leefgeld Oekraïners

Op dinsdag 12 april betalen we voor het eerst het leefgeld uit aan de vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven en zich ingeschreven hebben in onze gemeente. De uitgifte vindt plaats tussen 10.00 en 12.30 uur op het gemeentehuis in Heesch. Het leefgeld voor de maand maart, gerekend vanaf het moment van inschrijving in het BRP (Basis Registratie Personen), en april worden uitbetaald. Iedereen boven de 18 jaar moet persoonlijk het leefgeld komen ophalen. Wij vragen u om zich te legitimeren.

Wij vragen aan iedereen zo snel mogelijk een rekeningnummer aan te vragen zodat vanaf mei het leefgeld overgemaakt kan worden. Heeft u hierbij hulp nodig? De Rabobank in Oss heeft hiervoor een speciaal spreekuur ingericht. Daar wordt u op maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur geholpen door een speciaal team met tolken.
Wij verzoeken u een kopie van de bankpas in te leveren of op te sturen.

7 april 2022 - Inschrijving Oekraïense vluchtelingen 

Wilt u zich inschrijven in gemeente Bernheze? Dit kan als u de Oekraïense nationaliteit heeft en tijdelijk verblijft in onze gemeente. Lees meer hoe u zich kunt inschrijven.

6 april 2022 - Informatieavond opvanglocatie Nistelrode

Op woensdag 6 april 2022 vindt van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats in Cultureel Centrum Nestelré, Parkstraat 2 Nistelrode. Tijdens deze bijeenkomst staan wij, samen met onze collega’s van Vluchtelingenwerk ‘Ons-Welzijn’, klaar om uw vragen te beantwoorden over de aanpassing van voormalige pand van de Rabobank (hoek Tramstraat – Kromstraat) voor het verblijf van Oekraïense vluchtelingen.

5 april 2022 - Leefgeld

Binnenkort krijgen Oekraïners die bij gastgezinnen wonen leefgeld. De financiële regeling van de Rijksoverheid is nog niet helemaal klaar maar toch gaat de gemeente Bernheze al uitkeren. Het exacte tijdstip wordt binnenkort bekend. Houd de gemeentelijke media in de gaten. Als binnenkort de eerste Oekraïners in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, krijgen zij ook leefgeld.

Hoeveel bedraagt het leefgeld?

Het leefgeld voor volwassenen is € 260,- per maand (kinderen krijgen dit ook). Mensen in gastgezinnen krijgen boven op dit bedrag nog € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige.
Om in aanmerking te komen voor leefgeld is het volgende nodig:

  • BSN-nummer
  • Legitimatie
  • Rekeningnummer (en anders cash)

Krijg je nog leefgeld als je gaat werken?

Op dit moment is de regeling betaling leefgeld nog niet definitief. Wel weten we dat het leefgeld stopt als de vluchteling gaat werken. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.
Op dit moment gaan we ervanuit dat het leefgeld, indien er meer inkomsten zijn dan het leefgeld van het gezin bij elkaar, ook voor de overige gezinsleden stopt. Het gezin kan dan namelijk in eigen levensonderhoud voorzien.
De vluchteling is verplicht om door te geven dat hij/zij aan het werk is gegaan.

5 april 2022 - Zelf opvangen van vluchtelingen

Als u al vluchtelingen bij u thuis opvangt dan moet u dat melden bij de gemeente. Wij kunnen hen dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is belangrijk, omdat wij dan weten dat ze in onze gemeente verblijven en op welke locatie. Dat maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden. De inschrijving geldt voor personen die door middel van een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben.

Wilt u één of meerdere vluchtelingen bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? U kunt zich dan aanmelden via Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Realiseert u zich wel dat de opvang naar alle waarschijnlijkheid langer dan twee weken gaat duren en een verblijf dus langdurig kan zijn. Daarnaast vindt u op de site van Takecarebnb ook tips voor het opvangen van vluchtelingen.

Wilt u een opvanglocatie beschikbaar stellen waar grotere groepen vluchtelingen onderdak kunnen krijgen, zoals een vakantiepark, hotel of bedrijfspand? Wij vragen u om dan contact op te nemen met de gemeente via het speciale e-mailadres oekraine@bernheze.org.

4 april 2022 - Verzekeringen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de woonhuisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Neem altijd contact op met je verzekeraar om te melden dat je vluchtelingen in huis neemt.

31 maart 2022 - Gratis Oekraïens leren

Help je Oekraïners als vrijwilliger en gaat communiceren lastig? De Radboud Universiteit biedt hulp. De onderwijsinstelling start deze week met een driedelige snelcursus Oekraïens. Gratis en online. Deelnemers krijgen op donderdag 24 maart, 31 maart en 7 april telkens om 16.00 uur een uur lang uitleg over de taal en cultuur. Gemiste webinars zijn online terug te kijken via een link van Radboud in'to Languages, het taal- en communicatiecentrum van de universiteit. De webinars worden verzorgd door een Oekraïense die al 32 jaar in Nederland woont. Inschrijven kan via www.ru.nl/radboudintolanguages/taaltrainingen/oekraiens/

29 maart 2022 - Bijeenkomst opvang vluchtelingen Nistelrode: 6 april

In heel Nederland zijn gemeenten nu bezig met het organiseren van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook de gemeente Bernheze staat voor deze uitdaging.

In Nistelrode is op korte termijn ook een locatie gevonden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat daarbij om het voormalige Rabobankgebouw op de hoek Tramstraat - Kromstraat.

Wij begrijpen dat u hier mogelijk vragen over heeft. Daarom organiseren wij op woensdag 6 april een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur in Cultureel Centrum Nestelré, Parkstraat 2 Nistelrode. Wij staan dan samen met de collega’s van Vluchtelingenwerk klaar om uw vragen te beantwoorden, een toelichting te geven en met u het goede gesprek te voeren.

Intussen kunt u meer informatie vinden op de website van de gemeente. Daar staat steeds de meest actuele informatie. Ook kunt daar de veelgestelde vragen en antwoorden vinden en informatie over welke opvanglocaties in Bernheze worden gebruikt. Heeft u andere vragen, tips, suggesties? Laat het dan weten via oekraine@bernheze.org.

28 maart 2022 - Vertrokken

12 vluchtelingen die een kleine week de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther onderdak hadden gekregen, zijn verhuisd naar het belastingkantoor in Oss. De abdij is alleen geschikt voor kortdurende opvang. De gemeente werkt nu aan opvanglocaties voor langdurige opvang.

23 maart 2022 - WhatsApp-hulplijn voor vluchtelingen

Om vluchtelingen direct hulp te kunnen bieden in hun eigen taal, heeft het Rode Kruis een WhatsApp-hulplijn geopend. Via de hulplijn  worden in het Oekraïens, Russisch of Engels vragen beantwoord. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar  +31 6 48 15 80 53 . Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met hen op in de gewenste taal.

22 maart 2022 - Oproep: op zoek naar tolken!

Gemeente Bernheze is op zoek naar Oekraïens en/of Russisch sprekende mensen die kunnen helpen als tolk voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Bernheze. Wilt u helpen of kent u iemand die kan helpen? Laat het ons weten via oekraine@bernheze.org.

18 maart 2022 - Inschrijving Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog is er een grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne op gang gekomen. Veel Nederlanders denken er over om thuis vluchtelingen op te vangen of hebben dat inmiddels gedaan. Dat is hartverwarmend om te zien.

Heeft u vluchtelingen thuis opgevangen? Zorg er dan voor dat ze worden ingeschreven bij onze gemeente. Op die manier kunnen de vluchtelingen optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen zoals onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Voor de inschrijving kunt u zich melden bij de balie van het gemeentehuis.

Voor vragen en informatie over hoe u kunt helpen, kijkt u op onze website bernheze.org/oekraine. Heeft u andere vragen, tips, suggesties? Laat het dan weten via oekraine@bernheze.org.

16 maart 2022 - Oekraïne

Veel bewoners van Bernheze leven mee met wat er nu gebeurt in Oekraïne. Dat merkt de gemeente ook aan het aantal telefoontjes hierover en de aanbiedingen om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De regio staat voor de opgave om 2000 vluchtelingen onder te brengen. De gemeente Bernheze heeft de opdracht op korte termijn voor 49 Oekraïners opvangplekken te regelen.

Burgemeester Marieke Moorman: ‘’De gemeente Bernheze vindt het afschuwelijk wat er nu gebeurt in Oekraïne. We leven mee met de bevolking die daar nog is, of op de vlucht is. Dat geldt ook voor Oekraïners die hier wonen of werken en zorgen hebben over familie en vrienden. Het is hartverwarmend om te zien dat veel inwoners van Bernheze meeleven’’.

Er komen bij de gemeente veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Waar mogelijk proberen we de vragen te beantwoorden en inwoners met initiatieven door te verwijzen naar de juiste plek.

Wat doet de gemeente?

De gemeente brengt momenteel in kaart wat de mogelijkheden zijn voor opvang van mensen uit Oekraïne. Hiervoor is een crisisorganisatie opgezet. Dat betekent dat er mensen vrij worden gemaakt om aan dit dringende probleem hulp te bieden. Veel is nog onduidelijk, ook voor de gemeenten. We werken eraan om op korte termijn helderheid te bieden.

Steun aan vluchtelingen

Wilt u vluchtelingen steunen dan kunt u contact opnemen met Vluchtelingen Werk Nederland. U kunt zich daar als vrijwilliger aanmelden, hulp bieden of steun betuigen. Bezoek de website www.vluchtelingenwerk.nl en www.nederlandvoorvluchtelingen.nl

Op de website van vluchtelingenwerk staan ook veelgestelde vragen en antwoorden.

15 maart 2022 - Bijeenkomst opvang vluchtelingen Heeswijk-Dinther

In heel Nederland zijn gemeenten nu bezig met het organiseren van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook de gemeente Bernheze staat voor deze uitdaging.

In Heeswijk-Dinther zijn op korte termijn twee kleinschalige opvangplekken voorzien voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat daarbij om de Abdij van Berne en Veldstraat 4a (MFA St. Anna). Wij begrijpen dat omwonenden hier mogelijk vragen over hebben. Daarom organiseren we op donderdag 17 maart een bijeenkomst in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther. U kunt ieder moment tussen 17.00 tot 20.00 uur binnenlopen. Onze medewerkers staan dan samen met de collega’s van Vluchtelingenwerk klaar om met u in gesprek te gaan en om vragen te beantwoorden.