Wat doet de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Regionaal is afgesproken dat in verhouding tot het aantal inwoners regiogemeenten een aantal Oekraïners opvangt. De gemeente Bernheze neemt de opvang van 49 mensen voor haar rekening. Dat aantal gaat zeker nog verhoogd worden. De opvang begrepen die inwoners zelf hebben georganiseerd is hierbij niet inbegrepen.

Burgemeester Marieke Moorman: ‘’De gemeente Bernheze vindt het afschuwelijk wat er nu gebeurt in Oekraïne. We leven mee met de bevolking die daar nog is, of op de vlucht is. Dat geldt ook voor Oekraïners die hier wonen of werken en zorgen hebben over familie en vrienden. Het is hartverwarmend om te zien dat veel inwoners van Bernheze meeleven’’.

Er komen bij de gemeente veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Waar mogelijk proberen we de vragen te beantwoorden en inwoners met initiatieven door te verwijzen naar de juiste plek.

Opvang

De gemeente heeft een aantal locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Verderop staat waar deze locaties zijn, waar u zich moet melden als u wilt helpen, het laatste nieuws en het speciale mailadres voor als u praktische hulpvragen hebt.