Wat doet de gemeente?

Veel bewoners van Bernheze leven mee met wat er nu gebeurt in Oekraïne. Dat merkt de gemeente ook aan het aantal telefoontjes hierover en de aanbiedingen om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De regio staat voor de opgave om 2000 vluchtelingen onder te brengen. De gemeente Bernheze heeft de opdracht op korte termijn voor 49 Oekraïners opvangplekken te regelen.

Burgemeester Marieke Moorman: ‘’De gemeente Bernheze vindt het afschuwelijk wat er nu gebeurt in Oekraïne. We leven mee met de bevolking die daar nog is, of op de vlucht is. Dat geldt ook voor Oekraïners die hier wonen of werken en zorgen hebben over familie en vrienden. Het is hartverwarmend om te zien dat veel inwoners van Bernheze meeleven’’.

Er komen bij de gemeente veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Waar mogelijk proberen we de vragen te beantwoorden en inwoners met initiatieven door te verwijzen naar de juiste plek.

Opvang

De gemeente brengt momenteel in kaart wat de mogelijkheden zijn voor opvang van mensen uit Oekraïne. Hiervoor is een crisisorganisatie opgezet. Dat betekent dat er mensen vrij worden gemaakt om aan dit dringende probleem hulp te bieden. Veel is nog onduidelijk, ook voor de gemeenten. We werken eraan om op korte termijn helderheid te bieden.