Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen, moet u een milieuvergunning hebben. Bij uw aanvraag kijkt de gemeente of u volgens uw milieuvergunning vuurwerk mag opslaan en op voorraad mag hebben om te verkopen.

U mag alleen vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen een zondag is, mag u ook op 28 december vuurwerk verkopen.

Regels

De regels voor het verkopen van vuurwerk staan in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.