Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen, moet u een milieuvergunning hebben. Bij uw aanvraag kijkt de gemeente of u volgens uw milieuvergunning vuurwerk mag opslaan en op voorraad mag hebben om te verkopen.

U mag alleen vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen een zondag is, mag u ook op 28 december vuurwerk verkopen.

Regels

De regels voor het verkopen van vuurwerk staan in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.