Bedrijfskavels Retsel II Heeswijk-Dinther

In het plan Retsel in Heeswijk-Dinther verkoopt de gemeente een aantal bedrijfskavels. De kavels zijn flexibel in te delen. Er kunnen naar verwachting maximaal 8 kavels worden gerealiseerd. De inschrijftermijn is verstreken. We zijn in contact met mogelijke kopers.

Bedrijfskavels Retsel II Heeswijk-Dinther

Bijzonderheden plan

Op het bedrijventerrein wordt geen gas aangelegd en zonnepanelen zijn verplicht. De gemeente vraagt hiervoor een bankgarantie.

Kavelprijs

De grondprijs is vastgesteld op:

  • € 140,- per m² voor de reguliere kavels
  • € 150,- per m² voor de hoekkavel (kavel 20)

Deze bedragen zijn exclusief BTW en kosten koper.

Inschrijven

De inschrijftermijn is verstreken. We zijn in contact met mogelijke kopers

Op de verkoop zijn de Algemene verkoopvoorwaarden (PDF, 117.3 kB) van de gemeente van toepassing.

Bestemmingsplan

Het wijzigingsplan is vastgesteld als ‘Uitbreiding bedrijventerrein Retsel, Heeswijk-Dinther’. Hierin staat wat u mag bouwen. Meer informatie vindt u in het wijzigingsplan.

Procedure

De gemeente beoordeelt de vragenlijsten voor de inschrijving aan de hand van een aantal criteria. De procedure staat beschreven in het uitgifteprotocol (PDF, 299.0 kB).