Bedrijfskavels Retsel II Heeswijk-Dinther

In het plan Retsel in Heeswijk-Dinther verkoopt de gemeente een aantal bedrijfskavels. De kavels zijn flexibel in te delen. Er kunnen naar verwachting maximaal 8 kavels worden gerealiseerd. Inschrijven voor deze kavels was mogelijk van 18 juni tot en met 9 juli 2020.

Bedrijfskavels Retsel II Heeswijk-Dinther

Bijzonderheden plan

Op het bedrijventerrein wordt geen gas aangelegd en zonnepanelen zijn verplicht. De gemeente vraagt hiervoor een bankgarantie.

Kavelprijs

De grondprijs is vastgesteld op:

  • € 140,- per m² voor de reguliere kavels
  • € 150,- per m² voor de hoekkavel (kavel 20)

Deze bedragen zijn exclusief BTW en kosten koper.

Inschrijven

U kon zich inschrijven voor een bedrijfskavel van 18 juni 2020 tot en met 9 juli 2020.

Op de verkoop zijn de Algemene verkoopvoorwaarden (PDF, 117.3 kB) van de gemeente van toepassing.

Bestemmingsplan

Het wijzigingsplan is vastgesteld als ‘Uitbreiding bedrijventerrein Retsel, Heeswijk-Dinther’. Hierin staat wat u mag bouwen. Meer informatie vindt u in het wijzigingsplan.

Procedure

De gemeente beoordeelt de vragenlijsten voor de inschrijving aan de hand van een aantal criteria. De procedure staat beschreven in het uitgifteprotocol (PDF, 299.0 kB).