Herinrichting Graafsebaan

De gemeente richt de Graafsebaan opnieuw in om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. We voeren het project in fases uit.

Graafsebaan open in oktober

De aannemer is gestart na de zomervakantie met fase 5, het gedeelte tussen de kruising Graafsebaan-Elzenseloop en de grens van de bebouwde kom. Deze werkzaamheden zijn begin oktober afgerond. De Graafsebaan is hierna weer open voor het verkeer.

Het werk wordt in 5 fases uitgevoerd.

Bereikbaarheid De Hoef

De aannemer is bezig aan de rijbaan van fase 5 (vanaf kruising Elzenseloop tot bebouwde komgrens).

Door de werkzaamheden verandert de bereikbaarheid van woonwijk De Hoef. De wijk is bereikbaar vanuit het westen via het gedeelte van de Graafsebaan richting het centrum van Heesch.

Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop uitgesteld

Na de zomervakantie wilden we starten met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop (fase 4). Om deze rotonde aan te leggen moeten we twee monumentale eiken kappen. De Bomenstichting heeft beroep aangetekend tegen deze kapvergunning. Hierdoor is de aanleg van de rotonde direct na de zomervakantie niet meer mogelijk en starten we eerst met fase 5.

Ontwerp

De inrichting van de Graafsebaan dateert nog uit de tijd dat hij de verbindingsweg tussen Grave en ’s-Hertogenbosch was. De weg was erg breed. Er werd hard gereden waardoor hij onveilig was.

Samen met aanwonenden en belangstellenden hebben we een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom.

De nieuwe rijbaan wordt smaller. Hierdoor komt er aan beide kanten van de rijbaan ruimte vrij voor extra groen en een voetpad. Tegelijk met de herinrichting vervangen we de verlichting. Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht waarin het regenwater opgeslagen wordt. Dit regenwater kan vervolgens in de bodem wegzakken. De nutsbedrijven pakken de ondergrondse kabels en leidingen aan.

In de documenten hieronder vindt u informatie over het plan.

Omleidingen

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Graafsebaan. Het verkeer wordt omgeleid (PDF, 6.0 MB). De aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Alternatieve busroute

Bbuslijn 90 wordt omgeleid via het viaduct onder de A59 bij Vorstengrafdonk, Zwaardveld en Brierstraat. In deze route wordt een bussluis aangebracht om te voorkomen dat het doorgaande verkeer ook deze route gaat rijden. Door deze alternatieve route vervallen de bushaltes Oude Rijksweg, Heesche Barriere en Tunnel Vorstengraf. Bij het bedrijventerrein Vorstengrafdonk wordt een tijdelijke halte gemaakt.

Vragen of meer informatie

We proberen overlast tot een minimum te beperken maar vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij die graag.

Contactpersonen

De firma Van de Wetering uit Heesch voert de werkzaamheden uit. Contactpersoon van Van de Wetering is Albert Netten, telefoon 0412-45 13 68, e-mail ct@wetering.nl.
De contactpersonen bij de gemeente zijn projectleider Mark van der Leest en toezichthouder Theo Verheul, telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org en verheuladvies@outlook.com.