Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Herinrichting Graafsebaan

De gemeente gaat de Graafsebaan opnieuw inrichten om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. We voeren het project in fases uit.

Ontwerp

De inrichting van de Graafsebaan dateert nog uit de tijd dat hij de verbindingsweg tussen Grave en ’s-Hertogenbosch was. De weg is erg breed. Er wordt hard gereden waardoor hij onveilig is. 

Samen met aanwonenden en belangstellenden hebben we een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom. De weg wordt helemaal opnieuw ingericht. De bestaande monumentale eikenbomen blijven staan. Met uitzondering van 2 monumentale eiken bij de nieuwe rotonde op de kruising Graafsebaan-Elzenseloop (woonwijk De Hoef). Deze bomen passen niet in een rotonde en moeten gekapt worden.

De nieuwe rijbaan wordt smaller. Hierdoor komt er aan beide kanten van de rijbaan ruimte vrij voor extra groen en een voetpad. Tegelijk met de herinrichting vervangen we de verlichting. Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht waarin het regenwater opgeslagen wordt. Dit regenwater kan vervolgens in de bodem wegzakken. De nutsbedrijven pakken de ondergrondse kabels en leidingen aan.

In de documenten hieronder vindt u informatie over het plan.

Omleidingen

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Graafsebaan. Vanaf 25 maart wordt het verkeer omgeleid. (PDF, 6.0 MB)De aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Alternatieve busroute

Vanaf 18 maart wordt buslijn 90 omgeleid via het viaduct onder de A59 bij Vorstengrafdonk, Zwaardveld en Brierstraat. In deze route wordt een bussluis aangebracht om te voorkomen dat het doorgaande verkeer ook deze route gaat rijden. Door deze alternatieve route vervallen de bushaltes Oude Rijksweg, Heesche Barriere en Tunnel Vorstengraf. Bij het bedrijventerrein Vorstengrafdonk wordt een tijdelijke halte gemaakt.

Bereikbaarheid woonwijk De Hoef (Elzenseloop)

Tijdens de aanleg van de rotonde op de kruising Elzenseloop-Graafsebaan wordt een tijdelijke weg aangelegd zodat woonwijk De Hoef bereikbaar blijft.

Fasering

Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop uitgesteld

Na de zomervakantie wilden we starten met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop (fase 4). Om deze rotonde aan te leggen moeten we twee monumentale eiken kappen. De Bomenstichting heeft beroep aangetekend tegen deze kapvergunning. Hierdoor is de aanleg van de rotonde direct na de zomervakantie niet meer mogelijk.

Graafsebaan open in oktober

De aannemer start daarom direct na de zomervakantie met fase 5, het gedeelte tussen de kruising Graafsebaan-Elzenseloop en de grens van de bebouwde kom. Deze werkzaamheden zijn begin oktober afgerond. De Graafsebaan is hierna weer volledig open voor het verkeer.

Het werk wordt in 5 fases uitgevoerd.

Vragen of meer informatie

We proberen overlast tot een minimum te beperken maar vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij die graag.

Contactpersonen

De firma Van de Wetering uit Heesch voert de werkzaamheden uit. Contactpersoon van Van de Wetering is Albert Netten, telefoon 0412-45 13 68, e-mail ct@wetering.nl.
De contactpersonen bij de gemeente zijn projectleider Mark van der Leest en toezichthouder Theo Verheul, telefoon 14 0412, e-mail gemeente@bernheze.org en verheuladvies@outlook.com.