Herinrichting Graafsebaan

Beeld van de nieuwe inrichting van de Graafsebaan

De gemeente richt de Graafsebaan opnieuw in om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. We voeren nu de laatste fase uit.

Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop

Op maandag 15 juni starten we met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop.

Voor de zomervakantie voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

  • de aanleg van het voetpad aan de zuidkant van de rotonde
  • de aanleg van de aansluitende rijbaan vanuit woonwijk De Hoef
  • de rotonde

De rijbaan van de rotonde bestaat uit beton. Dat moet na het aanbrengen vier weken uitharden. Deze uithardingsperiode valt samen met de zomervakantie. De Graafsebaan blijft in de zomervakantie afgesloten.

Direct na de zomervakantie voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

  • het aanbrengen van asfalt op het nieuwe fietspad aan de zuidkant van de rotonde
  • het aanbrengen van asfalt op de aansluitende rijbanen van de Graafsebaan
  • het aanbrengen van de bebording en de wegmarkering.

Op vrijdag 21 augustus zijn de werkzaamheden klaar.

Omleidingen

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Graafsebaan. Vanaf 15 juni wordt het verkeer omgeleid. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld via de Nistelrodeseweg, Noorderbaan, af-/oprit A50 Nistelrode, A50 en knooppunt Paalgraven. De aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar.

Alternatieve busroute

Buslijn 690 rijdt via de Graafsebaan. Als de werkzaamheden starten, wordt buslijn 690 omgeleid. In principe zal dit via het viaduct onder de A59 bij Vorstengrafdonk, Zwaardveld en Brierstraat zijn. In deze route staan verzinkbare palen om sluipverkeer naar het bedrijventerrein Vorstengrafdonk te voorkomen. Als deze omhoog staan zal buslijn 690 de omleidingsroute voor het overige verkeer volgen. Omdat buslijn 690 verschillende routes rijdt, kunnen we geen tijdelijke haltes maken.
Op maandag 6 juli gaat het vakantiedienstrooster in. Buslijn 690 rijdt dan niet meer.

Ontsluiting woonwijk De Hoef (Elzenseloop)

Tijdens de aanleg van de rotonde is de aansluiting van woonwijk De Hoef naar de Graafsebaan afgesloten. Het verkeer vanuit woonwijk De Hoef kan dan alleen via de Nistelrodeseweg de wijk uit rijden.

Ontwerp

In de documenten hieronder vindt u informatie over het plan.

Blijvende herinnering gekapte eikenbomen

Voor de aanleg van de rotonde zijn in maart twee eikenbomen gekapt. Deze bomen waren ongeveer 200 jaar oud. Uiteraard heeft er compensatie plaatsgevonden voor deze gekapte bomen. Gelet op de speciale waarde van deze bomen willen we een blijvende herinnering maken op de plek waar deze bomen stonden. Deze blijvende herinnering willen we maken van het hout van de gekapte bomen. We hebben gekozen voor een voetgangersbrug, twee banken en nog een bijzonder element, ook in de vorm van een bank, maar geen standaardontwerp. Hiermee hebben wij straks een mooie, duurzame en functionele herinnering aan deze bomen.

De voetgangersbrug komt te liggen in de woonwijk De Hoef, bij de wadi tussen de Esperloop en de Soeloop. In deze wadi ligt een eiland dat we via deze voetgangersbrug toegankelijk willen maken. Op het eiland komen 2 zitbanken.
Het bijzondere element komt in de groenstroken langs de Elzenseloop bij de rotonde.

Vragen of meer informatie

De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken, maar we vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag.

Contactpersonen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma van de Wetering Infra. De uitvoerder op het werk is Janek Vos, telefoon 0412  45 13 68, e-mail ct@wetering.nl
De contactpersonen bij de gemeente zijn Mark van der Leest, projectleider, en Theo Verheul, toezichthouder, telefoon 0412 - 45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org.