Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch

De inrichting van de Kerkstraat dateert nog uit de tijd dat deze weg een verbindende functie had met Veghel. Door de aanleg van de A50 is deze verbindende functie verdwenen en is de Kerkstraat een woonstraat geworden. Het brede wegprofiel zorgt er nu voor dat er te hard gereden wordt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast is er weinig groen.

De gemeente gaat de Kerkstraat daarom opnieuw inrichten. Het doel is een nieuwe inrichting die past bij de nieuwe functie van de Kerkstraat, een woonstraat.

We willen een nieuw ontwerp voor de Kerkstraat maken samen met aanwonenden en gebruikers  Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

 • startbijeenkomst
 • wensen aanwonenden
 • voorlopig ontwerp
 • definitief ontwerp

Startbijeenkomst 26 november 2020

Op donderdag 26 november is een eerste online avond gehouden. Op deze avond spraken we met een vertegenwoordiging van aanwonenden en gebruikers. Hieronder kunt u het verslag van de avond en de presentatie downloaden. In de presentatie staan mogelijke profielen voor een nieuwe inrichting van de Kerkstraat.

Wensen aanwonenden

Na de startbijeenkomst vroegen wij de aanwonenden hun mening over de nieuwe inrichting van de Kerkstraat. Uit de reacties de we ontvingen blijkt dat onderstaande punten belangrijk zijn voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat:

 • Een meer dorpse uitstraling
 • Een verlaging van de snelheid van het verkeer, het liefst door wegversmallingen
 • Parkeren op de rijbaan moet mogelijk blijven
 • De nieuwe inrichting van de Kerkstraat moet meer het karakter van een woonstraat hebben, waarbij de Kerkstraat ook toegankelijk blijft voor vrachtverkeer.
 • Er is een beperkte wens voor meer groen
 • Handhaven van de zebra bij de school. Bij de nieuwe inrichting kijken naar de mogelijkheden om de zebra beter zichtbaar en verkeersveiliger te maken.

Voorlopig ontwerp

Met de wensen en aandachtspunten hebben we een eerste ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat. Aanwonenden en gebruikers hebben de gelegenheid gehad om een reactie in te dienen op het eerste ontwerp. We hebben 23 reacties ontvangen. Uit de ontvangen reacties blijkt dat met name de wegversmallingen niet goed vallen. De nadelen die men hierbij ziet zijn geluidsoverlast, minder makkelijk uit inritten kunnen draaien en sluipverkeer over andere wegen zoals De Helling. Naast reacties op de wegversmallingen ontvingen we ook opmerkingen over:

 • het vervangen asfalt door elementenverharding
 • parkeren op de rijbaan in relatie tot het versmallen van de rijbaan

We hebben de ingediende reacties bekeken en hebben een aangepast ontwerp opgesteld waarin een deel van de ingediende reacties zijn meegenomen. Het is helaas niet mogelijk om een ontwerp te maken dat aan de wensen van iedereen voldoet. De gemeente moet keuzes maken. Bij het aangepaste ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

Wegversmallingen

Op de Kerkstraat wordt te hard gereden. Uit metingen blijkt dat ruim 70% van het verkeer een hogere snelheid heeft dan de maximum snelheid van 30 km/uur. Om de snelheid naar beneden te krijgen zijn maatregelen nodig. We kiezen hierbij bewust zo veel als mogelijk voor wegversmallingen in plaats van drempels. Drempels geven namelijk meer overlast dan wegversmallingen omdat de Kerkstraat een doorgaande weg is met veel (vracht)verkeer.
De wegversmallingen zijn kleiner gemaakt waardoor er geen problemen ontstaan bij het in- en uitrijden van inritten. Ook brengen we minder wegversmallingen aan, drie in plaats van zeven

Kruising Kerkstraat-Schoolstraat

De geplande drempel bij de kruising Kerkstraat-Schoolstraat is in het aangepaste ontwerp vervangen door een uitbuiging van de rijbaan.

Zebrapad bij oversteek naar de basisschool

Om de snelheid van het verkeer ter plaatse van deze zebra te verlagen en de oversteek beter te laten opvallen is het van belang om deze verhoogd uit te voeren. In het aangepaste ontwerp wordt de drempel 8 centimeter hoog over een lengte van 2,40 meter. De taluds worden uitgevoerd in prefab betonnen elementen waardoor de vorm van de taluds niet veranderd door het verkeer in de loop van de tijd. Hierdoor wordt de overlast zo veel als mogelijk beperkt.

Kruising Kerkstraat-De Helling

In het aangepaste ontwerp wordt deze kruising nog steeds verhoogd aangelegd, maar de drempel wordt 8 centimeter hoog over een lengte van 1,75 meter. De taluds worden uitgevoerd in prefab betonnen elementen waardoor de vorm van de taluds niet veranderd door het verkeer in de loop van de tijd. Hierdoor wordt de overlast zo veel als mogelijk beperkt.

Net als in het vorige ontwerp kiezen we In het aangepast ontwerp voor een rijbaan van elementenverharding (klinkers) in plaats van asfalt. Door het toepassen van klinkers krijgt de Kerk-straat een dorps karakter en uitstraling. Hierdoor wordt ook de snelheid verlaagd.
Door het toepassen van klinkers neemt het geluidsniveau niet toe. Het verschil in geluidsniveau tussen klinkers en asfalt is bij een lage snelheid van het verkeer niet hoorbaar.

Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 1.1 MB)

Definitief ontwerp

Aanwonenden en gebruikers hebben de gelegenheid gehad om een reactie in te dienen op het aangepaste ontwerp. We hebben 13 reacties ontvangen. Uit deze reacties blijkt dat het aangepaste ontwerp over het algemeen goed valt. Er zijn wel veel reacties over het feit dat er weinig groen in het ontwerp zit.

We hebben op basis van de ingediende reacties het ontwerp definitief gemaakt. Hierbij hebben we een deel van de ingediende reacties mee kunnen nemen. Het is helaas niet mogelijk om een ontwerp te maken dat aan de wensen van iedereen voldoet. De gemeente moet keuzes maken. In het definitieve ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

Drempel in plaats van wegversmalling bij Kerkstraat 34-36

In het aangepaste voorlopige ontwerp was op deze locatie een wegversmalling getekend. In overleg met de aanwonenden is de wegversmalling omgezet naar een drempel.

Verplaatsing wegversmalling tussen Kerkstraat 41 en 28A

In het aangepaste ontwerp was de wegversmalling op deze locatie getekend aan de kant van de oneven huisnummers. In overleg met de aanwonenden is de wegversmalling verplaatst naar de kant van de even huisnummers.

Extra groen

We hebben gekeken naar de mogelijkheden om meer groen in het ontwerp aan te brengen. We hebben een extra groenvak aangebracht ter plaatse van de Kloosterkapel. Het groenvak in de wegversmalling ter plaatse van de pastorie wordt breder.

Verder zijn er helaas geen mogelijkheden om meer groen in te passen in het smalle profiel van openbare ruimte. Er ontstaan alleen extra mogelijkheden als er aan één zijde een voetpad komt te vervallen. Omdat er veel (vracht)verkeer op de Kerkstraat rijdt kiezen we voor een voetpad aan beide zijden van de Kerkstraat in plaats van groen.

Bekijk het definitieve ontwerp (PDF, 923.1 kB).

Vervolgproces

Na de zomervakantie starten we met de technische uitwerking van het definitieve ontwerp en maken we de contractstukken op basis waarvan we een aanbesteding kunnen houden.
Na de aanbesteding kunnen we een aannemer opdracht geven voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Vragen of meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de herinrichting van de Kerkstraat kunt u contact opnemen met Mark van der Leest, projectleider van de herinrichting van de Kerkstraat. Telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org