Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch

De inrichting van de Kerkstraat dateert nog uit de tijd dat deze weg een verbindende functie had met Veghel. Door de aanleg van de A50 is deze verbindende functie verdwenen en is de Kerkstraat een woonstraat geworden. Het brede wegprofiel zorgt er nu voor dat er te hard gereden wordt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast is er weinig groen.

De gemeente gaat de Kerkstraat daarom opnieuw inrichten. Het doel is een nieuwe inrichting die past bij de nieuwe functie van de Kerkstraat, een woonstraat.

We willen een nieuw ontwerp voor de Kerkstraat maken samen met aanwonenden en gebruikers  Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

 • startbijeenkomst
 • wensen aanwonenden
 • voorlopig ontwerp
 • definitief ontwerp

Door de coronamaatregelen kunnen we geen informatieavonden in de buurt organiseren. Vandaar dat we aanwonenden en gebruikers online betrekken bij het opstellen van het nieuwe ontwerp.

Startbijeenkomst 26 november 2020

Op donderdag 26 november is een eerste online avond gehouden. Op deze avond spraken we met een vertegenwoordiging van aanwonenden en gebruikers. Hieronder kunt u het verslag van de avond en de presentatie downloaden. In de presentatie staan mogelijke profielen voor een nieuwe inrichting van de Kerkstraat.

Wensen aanwonenden

Na de startbijeenkomst vroegen wij de aanwonenden hun mening over de nieuwe inrichting van de Kerkstraat. Uit de reacties de we ontvingen blijkt dat onderstaande punten belangrijk zijn voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat:

 • Een meer dorpse uitstraling
 • Een verlaging van de snelheid van het verkeer, het liefst door wegversmallingen
 • Parkeren op de rijbaan moet mogelijk blijven
 • De nieuwe inrichting van de Kerkstraat moet meer het karakter van een woonstraat hebben, waarbij de Kerkstraat ook toegankelijk blijft voor vrachtverkeer.
 • Er is een beperkte wens voor meer groen
 • Handhaven van de zebra bij de school. Bij de nieuwe inrichting kijken naar de mogelijkheden om de zebra beter zichtbaar en verkeersveiliger te maken.

Voorlopig ontwerp

Met de wensen en aandachtspunten hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat.

De belangrijkste onderdelen van het voorlopig ontwerp zijn:

 • De rijbaan van asfalt vervangen we door een rijbaan van klinkers
 • De nieuwe rijbaan is 5,80 meter breed. Dat is 1,20 meter smaller dan de oude rijbaan
 • De zijkanten van de nieuwe rijbaan krijgen een strook afwijkende bestrating. Deze stroken zijn 65 centimeter breed
 • We brengen diverse wegversmallingen aan. De wegversmallingen werken snelheidsremmend. In de wegversmallingen komt groen
 • De zebra in de schoolzone leggen we verhoogd aan
 • De kruisingen van de Kerkstraat met de Schoolstraat en De Helling leggen we verhoogd aan
 • Aan de kant van de oneven huisnummers leggen we groenvakken aan. Om deze groenvakken voldoende breedte te geven versmallen we het voetpad ter plaatse de groenvakken tot 90 centimeter

Als u een reactie wilt geven op het voorlopig ontwerp, klik dan op de button 'bekijk voorlopig ontwerp' en plaats een marker op de kaart om de plek aan te geven waar u een opmerking over wilt maken. Vervolgens kunt u het reactieformulier invullen. U ontvangt een bevestiging per mail dat uw reactie is ontvangen.

Bekijk voorlopig ontwerp

U kunt een reactie indienen t/m woensdag 24 februari.

Definitief ontwerp

De gemaakte opmerkingen op het voorlopig ontwerp betrekken we bij het opstellen van het definitief ontwerp. We verwachten dit begin april 2021 gereed te hebben. Het definitief ontwerp bespreken we op detailniveau met de aanwonenden.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de herinrichting van de Kerkstraat die u niet online met ons kunt delen, dan kunt u contact opnemen met Mark van der Leest, projectleider van de herinrichting van de Kerkstraat, telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org