Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch

De inrichting van de Kerkstraat dateert nog uit de tijd dat deze weg een verbindende functie had met Veghel. Door de aanleg van de A50 is deze verbindende functie verdwenen en is de Kerkstraat een woonstraat geworden. Het brede wegprofiel zorgt er nu voor dat er te hard gereden wordt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast is er weinig groen.

De gemeente gaat de Kerkstraat daarom opnieuw inrichten. Het doel is een nieuwe inrichting die past bij de nieuwe functie van de Kerkstraat, een woonstraat.

Ontwerp

We hebben samen met aanwonenden en gebruikers een nieuw ontwerp gemaakt voor de Kerkstraat. De belangrijkste elementen uit het ontwerp zijn:

 • De rijbaan van asfalt vervangen we door een rijbaan van klinkers
 • De nieuwe rijbaan is 5,80 meter breed. Dat is 1,20 meter smaller dan de oude rijbaan
 • De zijkanten van de nieuwe rijbaan krijgen een strook afwijkende bestrating. Deze stroken zijn 65 centimeter breed
 • We brengen snelheidsremmende maatregelen aan
 • De zebra in de schoolzone leggen we verhoogd aan
 • Ter plaatse van de kruising van de Kerkstraat met de Schoolstraat buigen we de rijbaan van de Kerkstraat uit
 • De kruising van de Kerkstraat met De Helling leggen we verhoogd aan

Bekijk het definitief ontwerp (PDF, 919 kB) (PDF, 923.1 kB)

Uitvoering

Op maandag 12 september 2022 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Kerkstraat in Vorstenbosch. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Kerkstraat.

Gefaseerde uitvoering

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

 • Fase 1: Kruising Kerkstraat-Broekkant t/m Kerkstraat 49 | 12 september t/m 21 oktober 2022
 • Fase 2: Kerkstraat 49 tot kruising Kerkstraat-Schoolstraat | 6 oktober t/m 11 november 2022
 • Fase 3 Kruising Kerkstraat Schoolstraat t/m Kerkstraat 13 | 24 oktober t/m 25 november 2022
 • Fase 4 Kerkstraat 13 t/m Kerkstraat 5 | 9 januari t/m 10 februari 2023

Gedurende de feestdagen (tussen 26 november 2022 en 9 januari 2023) zijn er geen werkzaamheden en stellen we de Kerkstraat weer open voor doorgaand verkeer.

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt bij Nistelrode en Veghel omgeleid via de A50. Deze omleiding geldt gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, met uitzondering van de feestdagen. Voor het lokale verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Uitgangspunt hierbij is dat het verkeer richting het noorden (richting Nistelrode) zoveel als mogelijk een andere omleiding
krijgt dan het verkeer richting het zuiden (richting Veghel). Dit doen we om tegemoetkomend verkeer in de woonstraten van de omleiding te beperken.

Vanaf de start van het werk op maandag 12 september tot maandag 24 oktober 2022:

 • Verkeer richting het noorden via Broekkant - Hondstraat - Schoolstraat
 • Verkeer richting het zuiden via Kapelstraat - Hondstraat - Broekkant

Vanaf maandag 24 oktober tot en met vrijdag 25 november 2022:

 • Verkeer richting het noorden via Broekkant - Hondstraat - Kapelstraat
 • Verkeer richting het zuiden via Oude Veghelsedijk - De Helling

Vanaf maandag 9 januari 2023 tot en met vrijdag 10 februari 2023:

 • Verkeer richting het noorden via Schoolstraat - Eggerlaan - Kapelstraat
 • Verkeer richting het zuiden via Oude Veghelsedijk - De Helling

Vragen of meer informatie

Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast kan zorgen. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken maar vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag.

Contactpersonen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Gebroeders Van Venrooij. De uitvoerder op het werk is de heer Henk van den Braak. Hij is telefonisch bereikbaar via (024) 678 22 22 en per mail info@vanvenrooij.nl.

De contactpersonen bij de gemeente zijn de heer Mark van der Leest, projectleider en de heer Jos Arts, toezichthouder. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0412) 45 88 88  en per mail via gemeente@bernheze.org.