Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch

De inrichting van de Kerkstraat dateert nog uit de tijd dat deze weg een verbindende functie had met Veghel. Door de aanleg van de A50 is deze verbindende functie verdwenen en is de Kerkstraat een woonstraat geworden. Het brede wegprofiel zorgt er nu voor dat er te hard gereden wordt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast is er weinig groen.

De gemeente gaat de Kerkstraat daarom opnieuw inrichten. Het doel is een nieuwe inrichting die past bij de nieuwe functie van de Kerkstraat, een woonstraat.

We willen een nieuw ontwerp voor de Kerkstraat maken samen met aanwonenden en gebruikers  Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

  • startbijeenkomst
  • voorlopig ontwerp
  • definitief ontwerp

Door de coronamaatregelen kunnen we geen informatieavonden in de buurt organiseren. Vandaar dat we aanwonenden en gebruikers online betrekken bij het opstellen van het nieuwe ontwerp.

Startbijeenkomst 26 november 2020

Op donderdag 26 november is een eerste online avond gehouden. Op deze avond spraken we met een vertegenwoordiging van aanwonenden en gebruikers. Hieronder kunt u het verslag van de avond en de presentatie downloaden. In de presentatie staan mogelijke profielen voor een nieuwe inrichting van de Kerkstraat.

Voorlopig ontwerp

Met de wensen en aandachtspunten maken we een voorlopig ontwerp. We verwachten dat eind januari 2021 klaar te hebben. U hoort hiervan via de Dorpsraad Vorstenbosch en de gemeentepagina in DeMooiBernhezeKrant. U kunt dan via onze website uw reactie op het voorlopige ontwerp doorgeven.

Definitief ontwerp

De opmerkingen op het voorlopige ontwerp betrekken we bij het opstellen van het definitieve ontwerp. We verwachten dit eind maart 2021 klaar te hebben. We bespreken het vervolgens op detailniveau met de aanwonenden.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de herinrichting van de Kerkstraat die u niet online met ons kunt delen, dan kunt u contact opnemen met Mark van der Leest, projectleider van de herinrichting van de Kerkstraat, telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org