Herinrichting kruising Hoogstraat - Nistelrodeseweg

Langs de Osseweg-Nistelrodeseweg ligt een tweerichtingen fietspad. Doordat automobilisten geen fietsers van rechts verwachten ontstaan onveilige situaties Het probleem is dat het fietspad niet goed zichtbaar is.

Bij diverse kruisingen van zijwegen met de Nistelrodeseweg hebben we inmiddels maatregelen genomen om de zichtbaarheid van het fietspad te verbeteren.

Bij de kruising Hoogstraat - Nistelrodeseweg spelen nog diverse andere aspecten waardoor het probleem met het tweerichtingenfietspad wordt versterkt. We willen bij dit kruispunt daarom niet alleen de zichtbaarheid van het fietspad verbeteren, maar de gehele kruising opnieuw inrichten.

Ontwerp

We hebben een nieuw ontwerp opgesteld voor het kruispunt Hoogstraat - Nistelrodeseweg. In het nieuwe ontwerp verbreden we de rijbaan van de Nistelrodeseweg ter plaatse van de kruising. Hierdoor wordt de ruimte tussen het fietspad en de rijbaan kleiner. Auto’s vanuit de Hoogstraat kunnen dan niet meer wachten tussen het fietspad en de rijbaan. Dit verbetert het zicht op de fietsers die op het fietspad rijden.

Door de verbreding ontstaat tussen de rijstroken van de Nistelrodeseweg een wachtruimte voor afslaand verkeer en overstekende fietsers.

Bekijk het ontwerp (PDF, 2.2 MB).

Uitvoering

We starten op maandag 24 oktober met de herinrichting van het kruispunt Hoogstraat - Nistelrodeseweg. We proberen de werkzaamheden uiterlijk zaterdag 29 oktober af te ronden. Of dit ook lukt is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de uitvoering is de kruising Hoogstraat - Nistelrodeseweg afgesloten voor verkeer. Fietsers kunnen wel gebruik maken van het fietspad langs de Nistelrodeseweg.

Het doorgaande verkeer wordt in Oss en Nistelrode omgeleid via de A50. Verkeer vanaf rotonde ’t Kruispunt richting Nistelrode wordt ook via de Graafsebaan naar de A50 geleid. Voor het plaatselijke verkeer stellen we geen omleidingsroutes in.

Bekijk de omleidingsroutes (PDF, 4.5 MB).

Vragen of meer informatie

Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken maar vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag.

Contactpersonen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Langenhuizen uit Loosbroek. De firma Langenhuizen is telefonisch bereikbaar via 0413 - 379770 en per mail via info@langenhuizen.eu.

De contactpersonen bij de gemeente zijn de heer Mark van der Leest, projectleider en de heer Jos Arts, toezichthouder. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0412 - 458888  en per mail via gemeente@bernheze.org.