Reconstructie Kruishoekstraat en rotonde Cereslaan Heesch

Situatieschets van de nieuwe situatie rond de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan in Heesch

De gemeente gaat de rotonde Cereslaan en een gedeelte van de Kruishoekstraat opnieuw inrichten. We doen dit omdat we de komende jaren de nieuwe woonwijk De Erven aanleggen. Door het extra verkeer vanuit deze woonwijk moeten we de situatie aanpassen. Daarmee voorkomen we verkeersopstoppingen, sluipverkeer en onveilige situaties.

Turborotonde

We leggen een nieuwe rotonde aan en we leggen een nieuwe weg aan tussen de rotonde en de kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat. De nieuwe rotonde wordt een turborotonde. Dat is een rotonde met meerdere rijstroken. De bestaande Kruishoekstraat tussen de Beemdstraat en de Bosschebaan wordt opgebroken.

Uitvoering

Het verkeer maakt inmiddels gebruik van de nieuwe rotonde en de nieuwe Kruishoekstraat, maar de werkzaamheden zijn nog niet compleet afgerond. In het najaar worden de groenvoorzieningen rondom de rotonde nog aangelegd.

Ontwerp

We hebben samen met aanwonenden, bedrijven en belangenorganisaties een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan.

In de documenten hieronder vindt u informatie over het plan.

Contactpersonen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Gebroeders Van Venrooij. De uitvoerder op het werk is Henk van den Braak, telefoon 024-678 22 22, e-mail info@vanvenrooij.nl

De contactpersonen bij de gemeente zijn Mark van der Leest, projectleider en Jos Arts, toezichthouder, telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org.