Reconstructie Kruishoekstraat en rotonde Cereslaan Heesch

Situatieschets van de nieuwe situatie rond de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan in Heesch

De gemeente gaat de rotonde Cereslaan en een gedeelte van de Kruishoekstraat opnieuw inrichten. We doen dit omdat we de komende jaren de nieuwe woonwijk De Erven aanleggen. Door het extra verkeer vanuit deze woonwijk moeten we de situatie aanpassen. Daarmee voorkomen we verkeersopstoppingen, sluipverkeer en onveilige situaties.

Turborotonde

We leggen een nieuwe rotonde aan en we leggen een nieuwe weg aan tussen de rotonde en de kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat. De nieuwe rotonde wordt een turborotonde. Dat is een rotonde met meerdere rijstroken. De bestaande Kruishoekstraat tussen de Beemdstraat en de Bosschebaan wordt opgebroken.

Fases

We voeren het project in fases uit. Als we de nieuwe turborotonde aanleggen leiden we het verkeer om. Hiervoor leggen we een tijdelijke weg aan. Het verkeer kan hierdoor gebruik blijven maken van de Cereslaan en de Bosschebaan.

  • Aanleg bypass 25 januari t/m 30 maart, aanleg tijdelijke wegen voor auto- en fietsverkeer
  • Fase 1: 8 februari t/m 2 april. aanleg nieuwe Kruishoekstraat en rioleringswerkzaamheden ter plaatse van de kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat
  • Fase 2 en 3: 31 maart t/m 28 mei, aanleg turborotonde en aanpassingen Cereslaan

Situatie 13 april 2021

Situatie rotonde Cereslaan 13 april 2021

  • Fase 4: 31 mei t/m 11 juli, aanleg Bosschebaan ten westen van de rotonde
  • Fase 5: 12 juli t/m 25 juli, aanleg Bosschebaan ten oosten van de rotonde
  • Fase 6: 26 juli t/m 6 augustus, aanleg fietspad noordoostzijde turbo rotonde

Ontwerp

We hebben samen met aanwonenden, bedrijven en belangenorganisaties een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan.

In de documenten hieronder vindt u informatie over het plan.

Werk in uitvoering

We starten op maandag 25 januari 2021 met de aanleg van de tijdelijke wegen voor fietsers en auto's. Hierdoor kan het verkeer tijdens het grootste gedeelte van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Cereslaan en de Bosschebaan. Bekijk de tijdelijke wegen (PDF, 842.0 kB).

De aanleg van de nieuwe Kruishoekstraat, de turborotonde en de aanpassingen aan de Cereslaan en Bosschebaan voeren we uit in 6 fasen. Bekijk de planning, fasering en verkeersmaatregelen. (PDF, 789.7 kB)

Vragen of meer informatie

Uiteraard proberen we overlast tot een minimum te beperken, maar we vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen we dat graag.

Contactpersonen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Gebroeders Van Venrooij. De uitvoerder op het werk is Henk van den Braak, telefoon   024-678 22 22, e-mail info@vanvenrooij.nl

De contactpersonen bij de gemeente zijn Mark van der Leest, projectleider en Jos Arts, toezichthouder, telefoon 0412-45 88 88, e-mail gemeente@bernheze.org.