Contactpersonen strooien bij gladheid

Ouderenbeleid

De gemeente wil met betrekking tot de woonomgeving van ouderen een ruimer beleid voeren en meer maatwerk leveren.
Daarvoor zijn in samenwerking met Ons Welzijn, de diverse KBO`s en de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) vrijwilligers in alle kernen benaderd. Zij krijgen een rol bij het sneeuwvrij maken van de omgeving van gemeenschapshuizen, ouderencentra etc. Hieronder de contactpersonen waarmee de ouderen contact kunnen opnemen. De gemeente bezorgt het strooizout bij de contactpersonen.

Raad gecoördineerd ouderenwerk en KBO Heesch

 • Parochie de Goede Herder, contactpersoon Dhr. H. van Herpen 0412-45 26 98
 • Huize Heelwijk-Emmaus contactpersoon, Dhr. B. Broeksteeg 0413-54 19 53

KBO Heeswijk

Contactpersoon: de heer Van C.Verberk 0413-29 19 27

 • Cultureel centrum Bernhove, dhr. Van C.Verberk 0413-29 19 27
 • Individuele vragen Heeswijk, dhr. T.Pepers 0413-29 28 83

KBO Loosbroek

 • Hoek Molenhoeve, Dhr. A. van de Velden, 0413-22 98 43
 • Gemeenschapshuis De Wis, Mevr. C.Kanters 06-53 18 08 03
 • Strooien ingang kerk, dhr. A. van Santvoort 0413-22 93 45

KBO Nistelrode

Contactpersoon: de heer W. Timmers 0412-40 36 39

 • Aanleunwoningen Kloosterhof, dhr Martien van den Akker, 0412-61 19 95
 • Dorpshuis en Heemkundegebouw, dhr J. Timmers 0412-61 14 57
 • Nesterlé, beheerder gebouw 0412-85 90 01

KBO Vorstenbosch

 • De Stuik, dhr. Bert v.d. Linden 06-20 48 02 77

Ons Welzijn

Het begaanbaar houden van het pad tussen de stoep en de eigen voordeur is van belang voor uw eigen veiligheid. Mocht u inschatten dat u daarvoor geen beroep kunt doen in uw eigen omgeving (buren familie of vriendenkring) dan kunt u contact opnemen met: Graag Gedaan! Dit is een samenwerkingsverband van verschillende (vrijwilligers) organisaties met ondersteuning van Ons Welzijn. Bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur via telefoonnummer: 088-37 42 525 of per e-mail naar graaggedaan@ons-welzijn.nl
U wordt dan teruggebeld door de coördinator van uw omgeving en er wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.