Inleveren buitenlands document

In de Basisregistratie Personen (BRP) registreren wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens staan op bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of verklaring van ongehuwd.

Heeft u een document dat u wilt inleveren voor registratie in de BRP? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken