Kledinginzameling

Als u met uw organisatie kleding voor huis-aan-huisinzameling wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een kledinginzamelingvergunning nodig.

Prijs

Het aanvragen van een kledinginzamelingvergunning is gratis.

Aanvragen

Wilt u een kledinginzamelingvergunning aanvragen, dan schrijft u een brief naar de gemeente Bernheze, team Vergunningen en grondzaken. Hierin vermeldt u:

  • naam en adres van de organisatie/instelling;
  • plaats en datum van de kledinginzameling;
  • doel van de inzameling.

Beslistermijn

Aan het eind van ieder jaar worden de aanvragen behandeld. Bij de beoordeling van de aanvraag gaat de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) na wat er over de organisatie bekend is.

Per jaar worden 5 vergunningen verleend. Dit gebeurt bij toerbeurt. Een organisatie mag niet 2 jaar achter elkaar inzamelen, maar niet als er weinig aanvragen zijn.

Regels

De regels voor een kledinginzamelingvergunning vindt u in de algemene plaatselijke verordening, artikel 5.13.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.