Stimuleringsregeling energiebesparing sportaccommodaties

Met de stimuleringslening sportaccommodaties kunt u als vereniging goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in en aan uw sportaccommodatie.

Regeling

Landelijk is er al een subsidieregeling (BOSA) en daar bovenop biedt de gemeente Bernheze de mogelijkheid om de investering voor duurzame maatregelen te financieren. Dankzij de energiebesparende maatregelen dalen de jaarlijkse energiekosten. Dit voordeel kan zelfs groter zijn dan de last van de stimuleringslening. Als de lening is afgelost (na maximaal 15 jaar) profiteert u helemaal van uw lagere energienota. Uw vereniging kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- lenen tegen een rentepercentage van 0,5%. De rente en aflossingen van de leningen komen terug in het fonds, zodat we weer nieuwe leningen kunnen verstrekken. Toewijzing van een lening gebeurt via het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet vóór de start van de realisering van de maatregel worden ingediend.
  • De maatregelen moeten tot energiebesparing leiden.
  • Een positieve beoordeling op een aanvraag voor de subsidie ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’, óók indien er om budgettaire redenen géén BOSA subsidie wordt toegekend.
  • U kunt de lening gebruiken voor onder andere: zonnepanelen, zonneboiler, gevel-, dak-, raam- en vloerisolatie, verwarmingsinstallatie of warmtepomp. In de Verordening Stimuleringslening vindt u een complete lijst. Op de verordening zijn ook nadere regels (PDF, 889.6 kB) door het college vastgesteld.

Aanvragen

  • Voor het aanvragen van een stimuleringslening vult u het aanvraagformulier (PDF, 160.0 kB) in.
  • Controleer of er vergunningen nodig zijn en vraag deze aan.
  • Vraag offertes op bij de bedrijven die de maatregelen gaan aanbrengen.
  • U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) of een afwijzingsbrief.
  • Vul het aanvraagformulier van SVn in en stuur het op aan SVn.
  • Na afsluiten van de lening kunt u de bedrijven opdracht geven om de maatregelen uit te voeren.