Regeling stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven

Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor Stimuleringsgeld.

Voorwaarden regeling Stimuleringsgeld

In aanmerking voor Stimuleringsgeld komen initiatieven voor en door inwoners op basis van vrijwillige inzet, die bijdragen aan:

  • zorg voor elkaar in dorp of wijk
  • meedoen in je dorp of wijk
  • vergroten van het langer zelfstandig blijven (met elkaar) in dorp of wijk
  • leefbaarheid in dorp of wijk

Daarbij moet de focus liggen op initiatieven voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld eenzame mensen of mensen die minder makkelijk in de maatschappij meedoen. Het is een pre wanneer het initiatief samen met andere partijen tot stand is gekomen.

De regeling loopt tot eind 2021 (of eindigt eerder wanneer de hoogte van het totale subsidiebedrag is bereikt), waarna een evaluatie plaatsvindt. Toekenningen kunnen de termijn van de looptijd niet overschrijden. Eventuele structurele voortzetting bespreken wij in de evaluatie van de regeling.

Als uw initiatief Stimuleringsgeld ontvangt, is het mogelijk dat wij uw initiatief gebruiken voor PR-doeleinden. Door het indienen van uw initiatief geeft u hiervoor uw medewerking en goedkeuring.

Hoe kunt u een initiatief insturen?

Heeft u een idee voor een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden? Dan hebben wij het volgende van u nodig:

  • uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • een beschrijving van het initiatief, eventueel met relevant fotomateriaal
  • een begroting van de kosten

U kunt uw initiatief gedurende de hele looptijd van de regeling indienen. Uw beschrijving, voorzien van de benodigde gegevens en documenten kunt u insturen per e-mail op gemeente@bernheze.org onder vermelding van Stimuleringsgeld.

Hoe gaat het verder?

We streven naar een snelle besluitvorming en afwikkeling; aanvragen tot € 7.500 worden snel aan u teruggekoppeld. Aanvragen vanaf € 7.500 worden in het college van b&w behandeld.

Gehonoreerde initiatieven

Buurtverbinding

Buurtverbinding is een speciale ontmoetingsmarkt voor mensen in Nistelrode. Initiatiefnemer Wil van Mil: “Wij hebben dit initiatief opgezet om meer begrip te kweken voor de verschillende culturen die er bij ons in Nistelrode leven. Op de ontmoetingsmarkt presenteren onze inwoners initiatieven, eten of kleding uit hun eigen cultuur. We hopen dat er meer gezamenlijke activiteiten ontstaan als we elkaar op deze manier beter leren kennen.”

Bridgecursus

Bridgeclub de Klotbeek organiseert samen met de KBO’s van Heeswijk-Dinther een bridgecursus bedoeld om de beginselen van dit spel te leren. De initiatiefnemers zijn blij met de subsidie: “Het bridgespel is door iedereen te leren en helpt ons brein in optimale conditie te houden. Daarnaast is het een ontspannen en gezellige manier om mensen te ontmoeten. Deelnemers kunnen door de subsidie de cursus gratis volgen.”

Buurt-Halloween

De buurtbewoners van de Heelwijkstraat in Heesch hebben op 26 oktober 2019 een Buurt-Halloweentocht georganiseerd. De initiatiefnemers: “We vonden het een leuk idee om met de hele wijk iets leuks te gaan doen en daardoor elkaar (zowel kinderen als ouders) ook beter te leren kennen. Ook hebben buurtvereniging Heilige Eik/Antenburgt en de scouting meegewerkt. Op alle drie de locaties (Heelwijkstraat, Heilige Eik en Scouting) hebben we spookachtige routes opgebouwd. Iedereen vond het geweldig en we gaan binnenkort alweer plannen maken voor volgend jaar.”

Huiskamerproject Vorstenbosch

Stichting zorgvoorzieningen gaat één ochtend in de week activiteiten opzetten voor inwoners uit Vorstenbosch. Onder begeleiding van een vrijwilliger kunnen mensen de krant of een tijdschrift lezen of er leest iemand voor uit de krant of tijdschrift onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om met elkaar te buurten en/of een spelletje te doen. Initiatiefnemer Ben Cornelissen: “Wij hebben voor dit initiatief Stimuleringsgeld aangevraagd omdat we het laagdrempelige ontmoeten voor jong en oud in ons dorp willen stimuleren, waarbij we oog hebben voor eenzaamheid onder de mensen.”

Trim je fit

KBO-Heeswijk heeft samen met KBO-Dinther en Stichting Laverhof een initiatief ingediend voor een laagdrempelig beweegparcours, met de naam ‘Trim je Fit’. “We zetten ons in om eenzaamheid van ouderen te bestrijden en tegelijkertijd fitheid van ouderen te stimuleren”, zegt Cor van Gemert, voorzitter KBO-Heeswijk. “Daarom hebben we gezamenlijk een activiteit bedacht waarmee we alle geïnteresseerden samen kunnen brengen om als groep te gaan bewegen onder professionele begeleiding.”

Zomeravondactiviteit Heeswijk-Dinther

Willy van der Steijn, voorzitter KBO-Dinther: "Velen genieten tijdens de zomervakantie van ontspanning, rust of stilte. Maar voor veel ouderen duurt deze periode soms erg lang. Extra gezellige activiteiten breken dan de stilte en de eenzaamheid.” Daarom organiseert KBO-Dinther sinds enkele jaren in de stille vakantieperiode een zomeravondactiviteit in de Ontmoetingstuin naast de St. Servatiuskerk in Dinther. De toegang gratis. Daardoor trekt deze activiteit steeds meer belangstellenden, in 2019 waren er 150 bezoekers. KBO-Dinther droeg deze kosten altijd zelf, maar dat houden ze geen jaren vol. Met behulp van de Stimuleringsregeling kan deze activiteit in elk geval in 2020 weer doorgaan.