Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Energiebespaarlening

Nationaal Energiebespaarfonds

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen voor uw woning, dan is er door de rijksoverheid een Energiebespaarfonds in het leven geroepen. Het fonds bevat € 300 miljoen, waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als co-financiers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds is bedoeld voor energiebespaarleningen aan particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren. Met een Energiebespaarlening kunt u energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Kenmerken Energiebespaarlening

  • De Energiebespaarlening is alleen beschikbaar voor bestaande bouw.
  • Het is een annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
  • De looptijd wordt 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.

Bekijk de website van de energiebespaarlening