Energiebespaarlening

Nationaal Energiebespaarfonds

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen voor uw woning, dan is er door de rijksoverheid een Energiebespaarfonds in het leven geroepen. Het fonds bevat € 300 miljoen, waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als co-financiers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds is bedoeld voor energiebespaarleningen aan particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren. Met een Energiebespaarlening kunt u energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Kenmerken Energiebespaarlening

  • De Energiebespaarlening is alleen beschikbaar voor bestaande bouw.
  • Het is een annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
  • De looptijd wordt 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.

Bekijk de website van de energiebespaarlening