Bestrijding plaagdieren of ongedierte

De gemeente bestrijdt ongedierte zoals ratten, muizen, eikenprocessierupsen en wespen niet bij particulieren. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Eikenprocessierups

We verwachten ook dit jaar overlast van de eikenprocessierupsen. Daarom bestrijdt de gemeente de dieren. Dat kan niet overal, maar langs wegen en fietspaden zorgen we wel dat er zo min mogelijk eikenprocessierups voorkomt.

De risico's

De brandhaartjes kunnen bij aanraking irritatie en uitslag op de huid veroorzaken. Ook als de rupsen zich verpopt hebben, blijven de haartjes achter in de balvormige nesten in eikenbomen. Het is belangrijk dat u de rupsen en nesten niet aanraakt. Meer over eikenprocessierups en de risico’s vindt u op www.oakie.info.

Bestrijden van de rupsen

Bij het uitlopen van de eikenbomen, als de rupsen nog geen brandharen hebben, bespuiten we de bomen langs wegen en fietspaden waarvan we weten dat daar vorig jaar eikenprocessierupsen in zijn gevonden met XenTari WG. Deze stof bevat een bacterie die de rupsen doodt. Voor mensen en andere dieren is deze bacterie ongevaarlijk.

We spuiten in de avond of vroege ochtend

 • als er weinig (fiets)verkeer onderweg is
 • als het windstil is

We spuiten niet

 • op locaties waar zeldzame vlinders gespot zijn (informatie van de Vlinderstichting). Op deze locaties worden de rupsen alleen weggezogen.

Wegzuigen van de rupsen

Als we na bestrijden nog nesten ontdekken, worden deze weggezogen.

 • alleen bij bomen van de gemeente
 • langs wegen met veel fiets- en wandelverkeer

We zuigen geen nesten weg

 • in bossen
 • aan zandwegen
 • aan wegen waar alleen auto's rijden
 • die niet bereikbaar zijn voor de zuigwagen
 • die te hoog hangen (hoger dan 8 meter) of te ver verwijderd zijn van de weg

Natuurlijk evenwicht

De gemeente verwijdert nesten die echt voor overlast of een gezondheidsrisico zorgen. De eikenprocessierups kan zich zo snel ontwikkelen omdat er een tekort is aan natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en koolmeesjes. Door een deel van de nesten te laten zitten geven we deze natuurlijke vijanden de kans zich te ontwikkelen, zodat er uiteindelijk een natuurlijke balans ontstaan die de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierups kan afremmen.

Een nest melden

Als u een nest bij de gemeente meldt, willen we het volgende weten

 • de locatie van het nest, bij voorkeur de exacte boom, gezien vanaf het dichtstbijzijnde adres
 • waarom u vindt dat het nest een risico vormt (bijvoorbeeld bij een school of kinderdagverblijf of langs belangrijke fietsroutes)
 • de hoogte van het nest

U kunt een nest doorgeven

Na de melding

Na melding wordt het nest binnen 5 werkdagen verwijderd, maar dat is ook afhankelijk van het aantal meldingen. Mocht blijken dat deze reactietijd door drukte niet haalbaar is, dan krijgen locaties waar veel mensen komen voorrang.

Nesten komen terug

Als we een nest met rupsen verwijderen, is de kans groot dat er boven in de boom nog meer rupsen zitten die op een gegeven moment ook een nest gaan vormen.

Overlast bij particulieren

Heeft u een nest in uw boom, vermijd dan contact met de rupsen en de omgeving ervan. Mocht u de rupsen willen laten verwijderen, dan kunt u zelf een bedrijf inschakelen dat dat komt doen.

De gemeente neemt maatregelen om extreme overlast zoals een rattenplaag te voorkomen. Als u een melding doet van ratten kan de gemeente inschatten in welk gebied sprake is van overlast.

Ratten en muizen

U kunt de aanwezigheid van ratten en muizen niet voorkomen, maar wel beperken. Enkele tips:

 • Maak de naden en kieren van uw woning goed dicht. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakpannen op de gevels en aan stootvoegen. Muizen hebben aan een centimeter ruimte voldoende.
 • Als u openhaardhout heeft, is het aan te bevelen om dit op een pallet op te stapelen en er ruimte omheen te houden. Tocht houdt de dieren weg en katten kunnen om de pallet heen lopen.
 • Muizen en ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen in de tuin en schuur. Het regelmatig opruimen van de schuur is daarom een goed idee.
 • Ratten verplaatsen zich razendsnel en ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop. Regelmatig snoeien helpt om de ratten weg te houden.
 • Bewaar diervoer of vogelvoer in dichte kisten, blikken of tonnen (niet van karton). Haal het voedsel dat ’s avonds niet is opgegeten weg, ook al ligt dit in een dichte kooi.
 • Klop een tafellaken met veel voedselresten niet uit in de tuin.
 • Voer vogels in de winter niet te veel.
 • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op.
 • Zorg ervoor dat de kliko goed gesloten is en laat geen vuilniszakken met voedselresten naast de kliko staan.
 • Een composthoop met voedselresten is een luilekkerland voor ratten.

Ratten en muizen vangen

Heeft u ondanks alle maatregelen toch nog last van muizen of ratten, dan kunt u deze het beste proberen te vangen met klemmen. Let op dat kinderen of huisdieren zich hieraan niet bezeren.

Professionele bestrijding zelf regelen

Heeft u te maken met een muizen- of rattenplaag, dan kunt u het beste een gespecialiseerd bedrijf inhuren.