Bestrijding plaagdieren

De gemeente bestrijdt ongedierte zoals ratten, muizen en wespen niet bij particulieren. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

De gemeente neemt wel maatregelen om extreme overlast zoals een rattenplaag te voorkomen. Als u een melding doet van ongedierte kan de gemeente inschatten in welk gebied sprake is van overlast.

Ratten en muizen

U kunt de aanwezigheid van ratten en muizen niet voorkomen, maar wel beperken. Enkele tips:

  • Maak de naden en kieren van uw woning goed dicht. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakpannen op de gevels en aan stootvoegen. Muizen hebben aan een centimeter ruimte voldoende.
  • Als u openhaardhout heeft, is het aan te bevelen om dit op een pallet op te stapelen en er ruimte omheen te houden. Tocht houdt de dieren weg en katten kunnen om de pallet heen lopen.
  • Muizen en ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen in de tuin en schuur. Het regelmatig opruimen van de schuur is daarom een goed idee.
  • Ratten verplaatsen zich razendsnel en ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop. Regelmatig snoeien helpt om de ratten weg te houden.
  • Bewaar diervoer of vogelvoer in dichte kisten, blikken of tonnen (niet van karton). Haal het voedsel dat ’s avonds niet is opgegeten weg, ook al ligt dit in een dichte kooi.
  • Klop een tafellaken met veel voedselresten niet uit in de tuin.
  • Voer vogels in de winter niet te veel.
  • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op.
  • Zorg ervoor dat de kliko goed gesloten is en laat geen vuilniszakken met voedselresten naast de kliko staan.
  • Een composthoop met voedselresten is een luilekkerland voor ratten.

Ratten en muizen vangen

Heeft u ondanks alle maatregelen toch nog last van muizen of ratten, dan kunt u deze het beste proberen te vangen met klemmen. Let op dat kinderen of huisdieren zich hieraan niet bezeren.

Professionele bestrijding zelf regelen

Heeft u te maken met een muizen- of rattenplaag, dan kunt u het beste een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Veldwantsen

Bij dalende nachttemperaturen kan het zijn dat u grauwe veldwantsen in uw woning aantreft. De wants is niet schadelijk voor mens en dier. Van nature overwinteren schildwantsen in gaten in de grond, maar als ze toegang hebben tot een warme, beschutte plek, kunnen ze naar binnen trekken.

Het is niet aan te raden de wantsen dood te slaan. Ze hebben namelijk ter bescherming tegen roofdieren geurklieren op hun rug of borststuk. Als ze bedreigd worden kunnen ze een sterk ruikende stof afscheiden uit deze klieren

Als u de wantsen wilt verwijderen, kunt u ze het beste opzuigen met een stofzuiger. Zorg er voor dat u de stofzuigerzak direct verwisselt. Uw  stofzuiger gaat anders stinken.
Gebruik geen stofzakloze stofzuiger. De stank die de schildwantsen uitscheiden raakt u dan niet meer kwijt. .