Rodenburg

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 22 sociale huurwoningen. Daarnaast is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Informatie over kavels in Rodenburg

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) staat het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. We gebruiken het beeldkwaliteitsplan om omgevingsvergunningen te toetsen.

Aanleg wegen, paden en groen

Nu de eerste woningen bijna worden opgeleverd willen we in het voorjaar van 2019 starten met de aanleg van de wegen, paden en groen. In 2017 is samen met een aantal toekomstige bewoners en omwonenden een globale schets gemaakt van de gewenste definitieve inrichting. Het ontwerp is na de druk bezochte inloopavond van 22 november 2018 nog aangepast.

Inloopavond over aangepast ontwerp

Op dinsdag 15 januari 2019 houden we van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond over het aangepaste ontwerp (PDF, 1.6 MB) in zaal Pastoriezicht van CC Servaes. We houden geen centrale presentatie, maar u kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen, het ontwerp bekijken, hierover vragen  stellen en een reactieformulier invullen.