Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Rodenburg

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 22 sociale huurwoningen. Daarnaast is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Alle bouwkavels in het plan zijn inmiddels verkocht.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) staat het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. We gebruiken het beeldkwaliteitsplan om omgevingsvergunningen te toetsen.