Rodenburg

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 20 sociale huurwoningen. Voor het overige is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Er zijn verschillende bouwblokken. De opties tot koop van kavels heeft het laatste half jaar plaatsgevonden. Op dit moment zijn er geen kavels in de verkoop. De verwachting is wel dat er in de periode vanaf maart 2017 weer enkele kavels beschikbaar komen.

Het plan is verdeeld in verschillende blokken:

Blok A
Voor info: Gemeente Bernheze, Thijs van Kessel

Blok B
Kavel B10 t/m B13 en B23 t/m 27, huurwoningen
Voor info: Woningbouwcorporatie Kleine Meierij, Rosmalen

Kavel B22 en enkele huurwoningen
Voor info: Stichting Slim Bouwen Rodenburg

Kavel B01 t/m B09
Voor info: Actief Burgerschap, Antoon Verhaak

Blok C
Kavel C11 t/m C20
Voor info: Woningbouwcorporatie Kleine Meierij, Rosmalen

Kavel C03 en C08, van deze kavels nog twee beschikbaar
Voor info: Stichting Samen bouwen in Rodenburg

Blok D
Voor info: Gemeente Bernheze, Thijs van Kessel

Blok E
Voor info: Gemeente Bernheze, Thijs van Kessel
         
Blok F
Kavel F1 t/m F 26
Voor info: Actief Burgerschap, Antoon Verhaak

Blok G
G1 t/m G3
Voor info: Gemeente Bernheze, Thijs van Kessel

Blok H, I, J en K
Voor info: Gemeente Bernheze, Thijs van Kessel

Planning

  • Bestemmingsplan en exploitatieplan (op www.ruimtelijkeplannen.nl) en Stedenbouwkundigplan liggen ter inzage.
  • Begin 2017 bestemmingsplan vaststellen
  • 1e helft 2017: bouwrijp maken
  • 2e helft 2017: start bouw

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) biedt het kader voor het te ontwikkelen architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt het beeldkwaliteitsplan het wettelijk toetsingsinstrument bij omgevingsvergunning voor het desbetreffende plangebied.

Matenplan Rodenburg (PDF, 949.5 kB)