Rodenburg

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 22 sociale huurwoningen. Daarnaast is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Informatie over kavels in Rodenburg

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) staat het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. We gebruiken het beeldkwaliteitsplan om omgevingsvergunningen te toetsen.

Ontwerp van de wijk (PDF, 1.7 MB)

Eerste bewoners

Op 13 februari 2019 ontvingen de eerste bewoners van de wijk Rodenburg de sleutel van hun nieuwe woning uit handen van wethouder Peter van Boekel. Het gaat om 22 energieneutrale woningen die worden gerealiseerd door woningstichting De Kleine Meijerij.