Rodenburg

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 22 sociale huurwoningen. Daarnaast is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen, er zijn nog enkele kavels in Rodenburg beschikbaar.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) biedt het kader voor het te ontwikkelen architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt het beeldkwaliteitsplan het wettelijk toetsingsinstrument bij omgevingsvergunning voor het desbetreffende plangebied.