Rodenburg

Plattegrond van het project Rodenburg in Heeswijk-Dinther

In het plan Rodenburg realiseert de gemeente 130 tot 150 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Woningstichting Kleine Meierij bouwt minimaal 22 sociale huurwoningen. Daarnaast is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen.
Bijna alle woningen zijn inmiddels gerealiseerd.

Alle bouwkavels in het plan zijn inmiddels verkocht.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan Rodenburg (PDF, 2.6 MB) staat het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. We gebruiken het beeldkwaliteitsplan om omgevingsvergunningen te toetsen.