Cameratoezicht

De burgemeester heeft de bevoegdheid om cameratoezicht in te zetten op basis van artikel 151c van de Gemeentewet. Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de overlast- en criminaliteitsbestrijding. De extra ‘ogen' in de openbare ruimte vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Camerabeelden leveren ook een grote bijdrage in opsporingsonderzoeken, die varieert van een betere informatiepositie van de politie tot daadwerkelijke aanhoudingen en veroordelingen.

Afwegingen

Cameratoezicht heeft in Bernheze een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de proportionaliteit (hoe ernstig is de problematiek) en de subsidiariteit (kan het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Bij ieder cameraproject vindt zorgvuldig afweging plaats of inzet van het instrument noodzakelijk is.

Privacy

Camera's kunnen ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. Daarom gaan de politie en gemeente zo zorgvuldig mogelijk om met de opgenomen beelden. De gemeente kan de opgenomen beelden niet bekijken, alleen de politie kan dat als er aangifte wordt gedaan. Vindt het cameratoezicht plaats onder het regime van artikel 151c Gemeentewet, dan mogen de beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard, daarna worden deze beelden automatisch overschreven. Een uitzondering op deze regel vormen alle beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en de beelden die door de politie ingezet worden voor de opsporing en vervolging van de verdachten van een gepleegd strafbaar feit.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze tekst nog meer vragen? Stuur dan een email naar veiligheid@bernheze.org