Kernbeleid veiligheid

De gemeente Bernheze gebruikt de methodiek Kernbeleid Veiligheid om veiligheidsthema's aan te pakken.

Beleid 2015 -2018

Media 2015 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 (PDF, 168.2 kB) vastgesteld. De gemeenteraad heeft vijf prioriteiten benoemd voor de komende periode. 

  • Woninginbraken
  • Problematische jeugd
  • Geweld: huiselijk geweld en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.
  • Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
  • Verkeer (te hard rijden)

Uitvoeringsprogramma 2015

Ook in 2015 houden we ons bezig met het bereiken van de doelstellingen uit het beleidsplan. Het uitvoeringsprogramma  is 23 juni 2015 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.