Bouwkavels Eggerlaan Vorstenbosch

Op 28 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Eggerlaan’ vastgesteld. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de gewenste herontwikkeling van grond aan de Eggerlaan in het dorp Vorstenbosch. De gymzaal en een bungalow (Eggerlaan 4) worden gesloopt. Er wordt een nieuwe gymzaal gebouwd er er komen woningen. Deze woningen worden in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) uitgevoerd.

Bouwkavels

In het CPO-project gaat het om 7 kavels; 2 blokken van elk 2 woningen (grenzend met de achterkant aan de percelen van de Schoolstraat), 1 blok van 3 aaneengesloten woningen (grenzend met de achterkant aan het schoolterrein). Van de 7 kavels is er nog 1 beschikbaar. Het betreft de tussenwoning van het rijtje van 3 grenzend aan het schoolterrein.

Start verkoop/bouw woningen

We verwachten dat de bouw van de woningen in het 4de kwartaal 2019 kan starten, zodra de grond beschikbaar is voor woningbouw. Dat is afhankelijk van de bouw van de nieuwe gymzaal (uitbreiding De Stuik) en de sloop van de oude gymzaal.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project en/of de beschikbare kavel in het project Eggerlaan in Vorstenbosch? Neem dan contact op met de dorpsraad Vorstenbosch via e-mail dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com ter attentie van Bart van Kessel en/of Leo Somers