Molenhoeven-Hanenberg bouwkavel 42-43

Prijs inclusief btw kosten koper

In optie

€ 76.931,80 (2/1 kap voor kavel K42)
€ 70.276,80 (2/1 kap voor kavel K43)
€ 147.208,60 (vrijstaand voor kavel K42 en K43 samen)

Oppervlakte

± 289 m2 (kavel K42)
± 264 m2 (kavel K43)
± 553 m2 (kavel K42 en K43 samen)

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan enkele regels houden. Deze regels staan onder andere in:

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen. Dit betekent dat het hoofdgebouw (woning) binnen dit bouwvlak gebouwd moet worden. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen en voor 2/1 kap woningen aan een zijde een afstand van 3 meter.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter.

Karakteristiek van de bebouwing

Om de nieuwbouwwijk Molenhoeven-Hanenberg te laten aansluiten op de kern Loosbroek is gekozen om het dorpse karakter te behouden. Dit wordt gecreëerd door een grote diversiteit aan bebouwing. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm met kap. De gevelindeling krijgt een eigentijdse invulling. Hierbij sluit deze uitbreiding aan op eerdere deelgebieden van de wijk Molenhoeven. In het beeldkwaliteitsplan is het kleur- en materiaalgebruik vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan kunt u  opvragen via bouwenenwonen@bernheze.org

Aanpassing in kavelgrootte

Op deze kavel mag 1 vrijstaande woning of een 2/1 kap woning gebouwd worden. Maar andere ideeën van een woningtype zijn in overleg ook mogelijk.