Molenhoeven-Hanenberg bouwkavel 42

In optie

Prijs inclusief BTW kosten koper

€ 147.280,60

Oppervlakte

± 553 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan enkele regels houden. Deze regels staan onder andere in:

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen. Dit betekent dat het hoofdgebouw (woning) binnen dit bouwvlak gebouwd moet worden. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter.

Karakteristiek van de bebouwing

Om de nieuwbouwwijk Molenhoeven-Hanenberg te laten aansluiten op de kern Loosbroek is gekozen om het dorpse karakter te behouden. Dit wordt gecreëerd door een grote verschillendheid aan bebouwing. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm met kap. De gevelindeling krijgt een eigentijdse invulling. Hierbij sluit deze uitbreiding aan op eerdere deelgebieden van de wijk Molenhoeven. In het beeldkwaliteitsplan is het kleur- en materiaalgebruik vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen via bouwenenwonen@bernheze.org

Aanpassing in kavelgrootte

In overleg zijn de kavelgroottes en woningwensen aan te passen.