Molenhoeven-Hanenberg bouwkavel 47

In optie

Prijs inclusief BTW

€ 88.910,80 BTW

Oppervlakte

± 334 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan enkele regels houden. Deze regels staan onder andere in:

het bestemmingsplan

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen. Dit betekent dat het hoofdgebouw (woning) binnen dit bouwvlak gebouwd moet worden. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter.

Karakteristiek van de bebouwing

Om de nieuwbouwwijk Molenhoeven-Hanenberg te laten aansluiten op de kern Loosbroek is gekozen om het dorpse karakter te behouden. Dit wordt gecreëerd door een grote verscheidenheid aan bebouwing. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm met kap. De gevelindeling krijgt een eigentijdse invulling. Hierbij sluit deze uitbreiding aan op eerdere deelgebieden van de wijk Molenhoeven. In het beeldkwaliteitsplan is het kleur- en materiaalgebruik vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen via bouwenenwonen@bernheze.org.