Rodenburg bouwkavel KJ07 (in optie)

Prijs inclusief BTW

€ 216.956,20

Oppervlakte

± 618 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan Rodenburg.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn ligt gesitueerd op de Hommelsedijk op minimaal 6 meter en gesitueerd op de Rodenburgseweg op minimaal 4 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van de hoofdbouw is 15 meter. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 4 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter. Onder bepaalde voorwaarden mag de goothoogte verhoogd worden tot 5,5 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk Rodenburg gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. De stedenbouwkundige opzet van Rodenburg is ruim met veel groen en een dorps-landelijke uitstraling.

De woningen worden gebouwd als basis 1 laag met kap. Onder voorwaarden is een andere dakvorm toegestaan. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Lees meer in het beeldkwaliteitsplan. (PDF, 2.6 MB)

Waterberging

Voor deze bouwkavels geldt een bergingseis van 18 m3.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Inschrijven

Voor deze bouwkavels kon u zich inschrijven t/m 20 september 2020.

Meer informatie