Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Rodenburg bouwkavel KG03 (in optie)

Prijs inclusief btw exclusief kosten koper

€ 136.878,95 (vrijstaand)

Oppervlakte

± 410 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan enkele regels houden. Deze regels staan onder andere in:

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn ligt op minimaal 4 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van de hoofdbouw is 15 meter. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 4 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter. Onder bepaalde voorwaarden mag de goothoogte verhoogd worden tot 5,5 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk Rodenburg gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. De stedenbouwkundige opzet van Rodenburg is ruim met veel groen en een dorps-landelijke uitstraling.
De woningen worden gebouwd als basis 1 laag met kap. Onder voorwaarden is een andere dakvorm toegestaan. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen.