Zwarte Molen bouwkavel K09 (in optie)

Prijs inclusief btw

€ 190.333,-

Oppervlakte

± 610 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen in het bouwvlak maar minimaal op 7 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarnaast moet u ook rekening houden met een afstand van 3 meter tot beide zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Geluidzone-1: bouwmaatregelen? Buitengeluidsniveau 53 dB. Binnengeluidsniveau 33 dB

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 7 meter zijn, de nokhoogte maximaal 11 meter.

Welstandscriteria

Er is geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De stedenbouwkundige eisen uit het bestemmingsplan gelden voor deze nieuwbouwwijk. Het uiterlijk van de woningen kan flexibel ingevuld worden.

Waterberging

Voor alle bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dak-oppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Verkooptekening K09 (PDF, 51.5 kB)