Woonvisie 2016-2021

De Woonvisie 2016-2021 (PDF, 864.7 kB) is samenwerking met onder andere woningcorporaties, huurdersorganisaties, dorpsraden, zorg- en welzijnsinstellingen opgesteld. Het plan is nog steeds woningen toe te voegen, maar daarbij vooral te kijken naar de woningbehoefte en de woonwensen die er zijn.

De visie spitst zich toe op vier speerpunten:

  1. Inspelen op woonwensen, door onder andere maximaal 900 woningen toe te voegen aan de voorraad en minimaal 5% van de nieuwbouwplannen te reserveren voor CPO en vrije kavels.
  2. Betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft, door onder andere 200 sociale huurwoningen toe te voegen en voldoende sociale huurwoningen voor de mensen met de laagste inkomens te behouden.
  3. Onbezorgd wonen, door onder andere mantelzorgmogelijkheden uit te breiden en te zorgen voor passende huisvesting voor de zorgdoelgroepen.
  4. Een duurzame woningvoorraad, door onder andere in te zetten op een gemiddeld energielabel-B van de huurvoorraad en bouwers te stimuleren om nu al de EPC norm 0 te hanteren.