Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.
De gemeente Oss verzorgt voor onze gemeente de indicaties voor beschermd wonen. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar www.oss.nl/beschermdwonen. Op die site kunt u alle informatie nalezen.