Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.
De gemeente Oss verzorgt voor onze gemeente de indicaties voor beschermd wonen. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar www.oss.nl/beschermdwonen. Op die site kunt u alle informatie nalezen.