Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Coronavirus

Laatste update: woensdag 31 maart 2020, 11.30 uur

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio. De situatie verandert steeds alsook de afgekondigde maatregelen. Wij houden u via deze pagina op de hoogte.

Van de gemeente Bernheze mag u ook in deze crisistijd verwachten dat we er voor u zijn. We zijn dag in dag uit bezig om de crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd staat ook onze dienstverlening onder druk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Informatie voor ondernemers en zzp'ers

  Er is een aparte pagina met informatie voor ondernemers en zzp-ers.

  Burgemeester Moorman: “Hoop op betere tijden"

  "Bernheze wordt zwaar getroffen door het Coronavirus. In onze gemeente zijn veel mensen besmet en helaas zijn er ook doden te betreuren door het virus. Dat grijpt me aan. Ik weet dat ook velen van u verdrietig zijn, meeleven met anderen of zorgen hebben." Lees de brief van burgemeester Marieke Moorman.

  Maatregelen Coronavirus

  We strijden samen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

  Het kabinet heeft op dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

  De maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en werk thuis als dat mogelijk is. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
  • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou dan ook afstand.
  • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Heeft u koorts? Dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
  • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
  • Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april.
  • Scholen blijven dicht tot na de meivakantie.
  • Alle samenkomsten zijn verboden. Voor uitvaarten en huwelijken geldt een uitzondering.
  • Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht blijft tot 1 juni van kracht.

  Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

  Noodverordening

  Vanaf vrijdag 27 maart is een nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Brabant-Noord.

  Extra maatregelen gemeente Bernheze

  De gemeente Bernheze neemt extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

  Openingstijden:

  • Vanaf maandag 30 maart zijn de openingstijden van het gemeentehuis:
  • De milieustraat en groendepots blijven open, de openingstijden veranderen niet. We hebben gepaste maatregelen genomen en vragen u om alleen te komen als het echt nodig is. Kom niet als u verkouden bent. Als u wel komt: houd afstand van medewerkers en andere bezoekers.
  • De Kringloopwinkel Bernheze is gesloten.

  Afspraak maken

  • U kunt tijdelijk geen afspraak maken via de website. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0412-45 88 88. In verband met het coronavirus zijn we terughoudend met het maken van afspraken op korte termijn. Stel daarom uw afspraak uit als uw vraag of verzoek niet dringend is.
  • Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u om de afspraak te annuleren en op een later moment een nieuwe afspraak te maken. In de mail met de afspraakbevestiging staat hoe u uw afspraak kunt annuleren. U kunt uw afspraak ook annuleren door te bellen naar 0412-45 88 88.
  • Wilt u een product (rijbewijs, paspoort, id-kaart) ophalen, dan vragen wij u om dit, als het kan, uit te stellen totdat de verkoudheid over is.

  Huisbezoeken Wmo

  • Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen huisbezoeken als mensen Wmo-ondersteuning aanvragen. We doen het aanvraaggesprek telefonisch als dat mogelijk is. Het kan op dit moment tot 8 weken na melding duren voordat een consulent contact opneemt. Spoedgevallen worden direct opgepakt.

  Betaling facturen en leges

  • De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al direct betaald, dit blijft zo.
  • De gemeente verlengt de betalingstermijn van uitgaande facturen van 30 dagen naar 90 dagen. Dat geldt ook voor alle leges, behalve voor leges burgerzaken (bijvoorbeeld voor een paspoort of rijbewijs).
  • De gemeente betaalt de leges voor evenementenvergunningen terug voor evenementen die niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen.

  Noodopvang kinderen voor ouders in een cruciaal beroep in Bernheze

  Ouders die een cruciaal beroep hebben en zelf de opvang niet kunnen regelen, kunnen gebruik maken van noodopvang bij verschillende kinderdagverblijven in Bernheze. Dit geldt ook als u normaal geen gebruik maakt van kinderopvang. Kijk hier voor een overzicht van de kinderdagverblijven die noodopvang bieden.

  Bijzondere bijstand voor thuisonderwijs

  In verband met het coronavirus zijn de scholen voor de meeste leerlingen dicht. Scholen organiseren nu onderwijs op afstand. Hiervoor is een laptop of PC nodig. Heeft u geen laptop, kijk dan of u gebruik kunt maken van een laptop van de school. Lukt dit niet? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Meierijstad. Kijk op de website van de gemeente Meierijstad of bel 14-0413.

  Afgelaste activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten

  • Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en raadscommissies tot en met 6 april zijn afgelast. De agendacommissie besluit op 7 april of de raadsvergadering op 16 april doorgaat. In plaats van de commissievergaderingen vindt een schriftelijke adviesronde plaats.
  • Op zaterdag 28 maart zou er gratis compost te krijgen zijn op de groendepots. Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om compost te leveren. In het najaar organiseren we een nieuwe compostactie.
  • Kermis in Loosbroek (3 t/m 5 april).
  • Oranjeconcert voor gedecoreerden (27 april).
  • Activiteiten op Koningsdag. We bekijken samen met de Oranjecomités of zij op een andere passende manier invulling kunnen geven aan deze dag.
  • Herdenkingen op 4 mei. We bekijken nog hoe we op gepaste wijze invulling kunnen geven aan de herdenkingen.
  • Ophalen vrijheidsvuur en Vrijheidsmaaltijd (5 mei).
  • Vrijheidsconcert 5 mei was verzet naar 28 juni. Gaat ook niet door op 28 juni.
  • Kermis in Vorstenbosch (21 t/m 24 mei).
  • Kermis in Nistelrode (30 mei t/m 2 juni).
  • Theatervoorstelling Eldorado (3, 4 en 5 juli in Loosbroek) uitgesteld tot voorjaar 2021.

  Maatregelen horeca en markten

  • Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet op zondag 15 maart besloten om alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland te sluiten. Bezorgen en afhalen mag wel. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).
  • Winkels zijn vanaf 23 maart verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • De weekmarkten in gemeente Bernheze gaan door in aangepaste vorm. Er zijn geen non-food kramen toegestaan. De bloemenkraam op zaterdag in Heesch mag vooralsnog blijven staan. Uiteraard geldt ook op de markt dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

  Oud papier niet overal opgehaald

  Helaas lukt het sommige verenigingen niet meer om oud papier op te halen. Daarom komen ophaalrondes in enkele wijken te vervallen. Wilt u weten wanneer ze bij u langskomen? Kijk dan in de Afvalwijzer app. Op de pagina Oud papier vindt u een overzicht van de ophaalrondes die niet doorgaan.

  Geen nieuwe aanslagbiljetten BSOB tot 1 juni

  • BSOB stuurt tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten. En ook geen aanmaningen en dwangbevelen.
  • Uitstel van betaling tot en met 31 mei 2020: alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt voor alle aanslagbiljetten, aanmaningen en/of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie.
  • Verruimde betalingsregeling: kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? Neem dan contact op met de BSOB voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in.
  • De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door. Ook hiervoor kunt u uitstel van betaling krijgen. Neem daarvoor contact op met BSOB via 088-5510000.

  Coronavirus in rioolwater niet besmettelijk

  Vorige week was in het nieuws dat het coronavirus is aangetroffen in rioolwater. Inmiddels is bekend dat het niet om levende organismen gaat en daarom geen besmetting kan veroorzaken.

  In onze gemeente zijn op diverse plekken overstorten van het riool. Ook vinden er de komende tijd werkzaamheden plaats aan het riool. We merken dat inwoners zich zorgen maken over mogelijke besmetting via rioolwater. Die zorgen zijn dus niet nodig: het materiaal in het afvalwater levert tot dusver geen risico op besmetting.

  Het is wel zo dat afvalwater vies is. Er zitten ziekteverwekkers in. Daarom is het advies: blijf uit de buurt van afvalwater. Raak afvalwater nooit aan. En was je handen als je afvalwater wel hebt aangeraakt.

  Vragen?

  Heeft u vragen over maatregelen in Bernheze? Stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.

  Heeft u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten over de maatregelen in Nederland, kijk op de websites van het RIVM: www.rivm.nl of de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-13 51. Dit nummer is dagelijks van 08.00 tot 22.00 uur bereikbaar.