Huishoudelijke verzorging toelage

U kunt geen gebruik meer maken van de 'huishoudelijke verzorging toelage'.

De regeling voor huishoudelijke verzorging via de Wet maatschappelijke ondersteuning bestaat nog wel. Huishoudelijke verzorging via de Wmo is er voor kwetsbare inwoners die het eigen huishouden niet meer helemaal zelf kunnen regelen. Daar betalen zij een eigen bijdrage voor, die afhankelijk is van het eigen inkomen.