Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Ondersteuning Wmo

De gemeente heeft de taak u zo te ondersteunen dat u zo lang mogelijk zelfstandig mee kunt blijven doen aan de maatschappij. Een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, ziekte (soms als gevolg van ouderdom), verslaving of moeilijkheden thuis kunnen deze deelname lastig maken. Deze taak is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen ondersteuning

Heeft u problemen met zelfstandig meedoen in de maatschappij? Vul dan het meldingsformulier zo volledig mogelijk in. Op basis van het ingevulde meldingsformulier maken we met u een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek bespreken we uw situatie en zoeken we samen naar passende ondersteuning. De oplossing moet zo zijn dat u weer mee kunt, durft of wilt doen.

Geen huisbezoeken i.v.m. maatregelen coronavirus

Door de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er geen huisbezoeken als mensen Wmo-ondersteuning aanvragen. We doen het aanvraaggesprek telefonisch als dat mogelijk is. Het kan op dit moment tot 8 weken na melding duren voordat een consulent contact opneemt. Spoedgevallen worden direct opgepakt.

Gesprek

In het gesprek stellen we samen met u vast welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van arbeid en dagbesteding, wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Hierbij kijken we eerst naar wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Vervolgens kijken we welke algemene en collectieve voorzieningen u kunnen helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het gebruik van de maaltijdvoorzieningen in de diverse zorgcentra, een wasserette of een maatjesproject. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of via individueel maatwerk de laatste belemmeringen kunnen worden opgelost.

Oplossing

Uiteindelijk levert het gesprek voor u een oplossing op maat op. Van het gesprek maken we een verslag met daarin de afspraken. We vragen u het verslag te ondertekenen, zodat u kunt aangeven of u het eens bent met de afspraken die gemaakt zijn. Het verslag zorgt ook dat u een volgende keer niet opnieuw uw hele verhaal hoeft te vertellen.