Sociaal team

Bernheze heeft een Sociaal Team voor volwassenen vanaf 23 jaar. U kunt bij het Sociaal Team terecht voor vragen of problemen met meedoen in de maatschappij, financiën, wonen, zorg of welzijn.

Het team bestaat uit diverse professionals zoals maatschappelijk werkers, ouderenadviseur, sociaal cultureel werkers en consulenten voor mensen met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent van de gemeente maken deel uit van het Sociaal Team.
Het Sociaal Team is onderdeel van ONS welzijn. Dat is een nieuwe organisatie die ontstaan is uit een fusie tussen Vivaan, Aanzet, RIGOM en een deel van Mee-NOB.

Het Sociaal Team helpt

Het team helpt u op weg, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of u te ondersteunen bij het versterken van uw eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team helpt u ook bij het ontwikkelen van uw eigen sociale netwerk en wijst u de weg naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Ook organisaties kunnen ondersteuning krijgen van het Sociaal Team.
Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is een van de leden van het Sociaal Team voor u de vaste contactpersoon. Het Sociaal Team werkt samen met onder andere het Basisteam Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente.

Contact

Contact opnemen met Sociaal Team Bernheze kan via 088-37 42 525 of info@sociaalteambernheze.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op www.ons-welzijn.nl