Wmo

Vanaf 2015 zijn de taken van de gemeente uitgebreid via de vernieuwde Wmo 2015. Het gaat dan om de begeleiding van mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en een dagbesteding hebben. Ook het beschermd wonen voor mensen in de Ggz is vanaf 1 januari 2015 een taak voor gemeenten. De gemeente regelde al de huishoudelijke verzorging, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat is nog steeds zo.

We werken al een hele tijd samen met organisaties en instellingen aan veel vernieuwingen van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. De ondersteuning kan voor ieder persoon anders zijn. En is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen.

Wat is hetzelfde gebleven?

  • Mensen die nu beschermd wonen (Ggz) en hun zorg in natura ontvangen, behouden vanaf 2015 nog 5 jaar hun rechten, behalve als de indicatie eerder afloopt.
  • Langdurige zorg met verblijf, blijft een taak van de rijksoverheid.

Wat is anders?

  • Van mensen die nu beschermd wonen (Ggz) en hun zorg in een persoonsgeboden budget ontvangen, wordt de situatie voor 1 mei 2016 opnieuw bekeken.
  • Verpleging en persoonlijke verzorging bij mensen thuis gaat naar de zorgverzekeraars. Vragen hierover kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.
  • Dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking wordt dichtbij huis georganiseerd en organisaties gaan hierin meer samen werken.
  • De keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) blijft bestaan,  maar wordt anders georganiseerd.
  • Voor  maatwerkvoorzieningen wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. De eigen bedrage kan tegenover uw overgangsrecht hoger worden. Bereken uw eigen bijdrage.