Grond kopen van de gemeente

Woensdag 10 mei 2017

Het project ‘verkoop reststroken en ongeregistreerd grondgebruik’ is een succes en krijgt een vervolg. U kunt een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen. Dat geldt voor alle inwoners van de gemeente Bernheze. We starten in Loosbroek met de actualisering van het gemeentelijke grondgebruik.

Meer informatie en aanvraag indienen

Wat is een reststrook?

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen en die deel uitmaken van het openbare groen. Als u vraagt om een stukje grond te mogen kopen, toetsen we of er sprake is van een reststrook en of de grond verkocht kan worden. Niet in alle gevallen kan de grond verkocht worden.

Uit een inventarisatie blijkt dat sommige inwoners al stroken grond van de gemeente bij hun tuin hebben getrokken. Bij de start van het project ging het in de gemeente Bernheze om ongeveer 40.000 m². In Nistelrode zijn al deze situaties behandeld, de gemeente start hiermee nu in Loosbroek. 

Verkoopprijzen

Bent u eigenaar van een woning en grenst uw perceel aan een reststrook van de gemeente? Dan kunt u nu uw kavel uitbreiden en deze strook tegen een verlaagde prijs kopen. De verkoopprijs tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor grond naast of achter de woning. Voor grond gelegen voor de voorgevel is de verkoopprijs € 50,- per m2. De reststrook moet wel kleiner zijn dan 125 m². Is de strook groter, dan stellen we de prijs vast op basis van een taxatie.

Meer informatie

Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Ruud Krol, telefoon 06-46 95 41 27 of Christian van Deijzen, telefoon 06-19 92 98 77 van Intersolum. Ze zijn ook via e-mail te bereiken: r.krol@bernheze.org of c.van.deijzen@bernheze.org.

Project

In het afgelopen jaar ontvingen we meer dan 100 verzoeken tot koop van inwoners uit de hele gemeente. Daarnaast hebben we op 130 locaties in Nistelrode het gemeentelijke grondgebruik geactualiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat we op ongeveer 40 locaties gemeentegrond konden verkopen. Op andere locaties is een andere oplossing gevonden of zijn we daar nog over in gesprek.

Meer nieuws