Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens geheimhoudt?

Woensdag 17 mei 2017

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens geheimhoudt?
Dien een ‘verzoek tot verstrekkingsbeperking’ in

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). In bepaalde gevallen geven we deze gegevens aan derden (bijvoorbeeld aan instellingen, pensioenfondsen of aan de interkerkelijke ledenadministratie en alleen met uw toestemming aan particulieren). U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden en een zogenaamde ‘verstrekkingsbeperking’ indienen.

Privacy

Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Daar zijn regels voor. U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens. Als u vraagt aan de gemeente om uw gegevens geheim te houden, zal de gemeente altijd meewerken.

Verzoek indienen

Een verzoek tot geheimhouding dient u in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daar zijn geen kosten aan verbonden. De verstrekkingsbeperking blijft geldig tot u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt.

Het verzoek om geheimhouding kan alleen voor persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient. Als u wilt dat uw vorige woongemeente ook geen gegevens doorgeeft, moet u daar ook een verzoek indienen.

Meer nieuws