Huishoudelijke Verzorging Toelage stopt op 1 januari 2018

Donderdag 22 juni 2017

Op 1 januari 2018 stopt de regeling  Huishoudelijke Verzorging Toelage (HVT, eerder HHT). HVT is de opvolger van de landelijke Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Hoe gaat het verder?

Voor inwoners met HVT én huishoudelijke verzorging via Wmo:

Inwoners met HVT ontvangen in juni 2017 een brief over het afschaffen van HVT. Als HVT in 2018 stopt, gaat huishoudelijke verzorging via de Wmo voor deze cliënten gewoon door. Wel bekijken zorgaanbieder en gemeente of het voor een schoon en leefbaar huis nodig is om ondersteuning via de Wmo aan te passen. De eigen zorgaanbieder neemt contact op met cliënten voor een afspraak aan huis.

Voor inwoners met alleen HVT:

Inwoners met HVT ontvangen in juni 2017 een brief over het afschaffen van de regeling HVT. Gemeente en zorgaanbieder bekijken voor elke client afzonderlijk of huishoudelijke verzorging mogelijk is via de Wmo. Wie daarvoor in aanmerking komt, krijgt een gesprek met zorgaanbieder en gemeente. In dat gesprek kijken ze wat een cliënt zelf kan doen in het huishouden, maar ook hoe familie, vrienden, buren of vrijwilligers kunnen ondersteunen. Huishoudelijke verzorging via de Wmo is een aanvulling op wat bewoners en hun netwerk zelf kunnen. Zo blijft zorg voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar.

Blijft er voldoende hulp?

Een schoon en leefbaar huis voor kwetsbare inwoners is en blijft het uitgangspunt van de gemeente voor huishoudelijke verzorging.  De overgang van HVT naar huishoudelijke verzorging via de Wmo laat de gemeente soepel verlopen.

Waarom stopt HVT?

Al jarenlang bestaat de regeling voor huishoudelijke verzorging via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Huishoudelijke verzorging via de Wmo is er voor kwetsbare inwoners die het eigen huishouden niet meer helemaal zelf kunnen regelen. Daar betalen cliënten een eigen bijdrage voor. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van het eigen inkomen.

In de jaren 2015, 2016 en 2017 kwam daar de tijdelijke regeling HHT/HVT bij met eigen voorwaarden en andere eigen bijdragen. Twee regelingen naast elkaar geeft veel onduidelijkheid.  Daarom stopt de regeling.

Meer nieuws