Bestrijding onkruid

Maandag 21 augustus 2017

De afgelopen maanden is het vrij warm geweest en vielen er ook regelmatig flinke buien. De combinatie van deze twee factoren zorgde ervoor dat het onkruid erg hard is gegroeid, vooral in de goten en langs de wegen.

Een  gevolg hiervan is dat we meer meldingen krijgen over het straatbeeld. Daarom hebben we extra maatregelen getroffen..

Vanaf 21 augustus zetten we een extra borstelmachine in tegen het onkruid. We verwachten dat het straatbeeld binnen 4 weken aanzienlijk verbetert en weer aan de eisen voldoet.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412.

Meer nieuws