Besluitvorming provincie over versnelling transitie veehouderij

Woensdag 20 september 2017

De agrarische sector is voor Bernheze een heel belangrijke sector in het buitengebied. Niet alleen de agrarische activiteiten staan centraal, ook landschap, toerisme, recreatie en natuurlijk het woonplezier. Reden genoeg voor de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen gezond, veilig en met plezier kan wonen, werken en verblijven in ons buitengebied.

Maatregelen in de landbouw en veehouderij

Veel mensen hebben zorgen over de landbouw en vooral de veehouderij. Het gaat dan vaak over de (negatieve) invloed van de sector op de omgeving, zoals dierziektes, consequenties voor de volksgezondheid en milieueffecten. Om met elkaar te komen tot een sterke, maatschappelijk gewaardeerde veehouderij, heeft de provincie in juli 2017 maatregelen aangekondigd. Hoewel nog niet alle uitwerkingen bekend zijn, is wel duidelijk dat deze maatregelen voor veel boeren grote gevolgen zullen hebben.

Verduurzaming van de sector staat al sinds 2014 hoog op de agenda van Bernheze. Samen met agrariërs, ZLTO, de provincie en Regio Agrifood Capital voeren we gesprekken hierover en hebben we al verschillende stappen gezet om te komen tot verduurzaming.

Met de aangekondigde maatregelen door de provincie zijn de te nemen stappen in een stroomversnelling gekomen. Het college heeft, vooruitlopend op het aangekondigde beleid van de provincie, zelf acties in gang gezet om actief en doelgericht onze regierol inhoud te geven. Wethouder Peter van Boekel: “We voelen de urgentie om te bewegen. Dat moet snel, maar vooral zorgvuldig. Ons uitgangspunt is dat de maatregelen kansen bieden voor Bernheze. Daarvoor is een innovatieve kijk op landbouw nodig met het oog op meerwaarde voor iedereen.”

Welke gevolgen hebben provinciale maatregelen voor u als agrariër?

We willen allereerst in kaart brengen welke gevolgen de maatregelen van de provincie hebben voor agrariërs en de omgeving. We zouden daarom graag in gesprek willen komen met agrariërs die direct te maken krijgen met deze maatregelen. Omdat de situatie voor elke agrariër anders is, willen we deze gesprekken graag op individueel niveau voeren. Informatie uit deze gesprekken geven we mee aan de provincie als input voor de verdere uitwerking van het beleid en om ons eigen beleid te ontwikkelen.

Een aantal agrariërs heeft al aangegeven met ons in gesprek te willen. Bent u agrariër en voelt u zich betrokken, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen. Alles wat u vertelt behandelen we uiteraard vertrouwelijk. Naast technische aspecten, horen we graag ook wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor uw persoonlijke situatie en die van uw gezin.

Na analyse van de gegevens uit alle gesprekken en verder overleg (waaronder ook met de verschillende belangengroepen) zullen vervolgstappen worden uitgezet. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte.

Meer informatie of een afspraak plannen?

Neem dan contact op met mevrouw Phyllis den Brok, tel. 14 0412 of per mail gemeente@bernheze.org.

Meer nieuws