Ondersteuning voor eigenaren van lege stallen en schuren

Maandag 2 oktober 2017

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor hebben provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, in samenspraak met 22 Brabantse gemeenten, de VAB-Impuls (vrijkomende agrarische bebouwing) in het leven geroepen.

Op dit moment staat ongeveer 10% van de stallen en schuren op het Brabantse platteland leeg. En volgens onderzoek van bureau Alterra Wageningen UR verdubbelt die hoeveelheid de komende tien jaar. Het gros van de lege stallen is niet karakteristiek of aantrekkelijk en hebben vaak nog asbestdaken. Hergebruik is onder andere daardoor niet eenvoudig. Ook blijkt uit het onderzoek dat veel eigenaren afwachten, en er vanuit gaan dat ze hun gebouwen later nog kunnen verhuren of verkopen.

Voucher voor advies

VAB-Impuls bestaat uit een kennisplatform en een voucherregeling en is bedoeld voor eigenaren van stallen die niet meer voor agrarische doelen gebruikt worden. Eigenaren kunnen met een voucher een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij zijn beslissing over sloop of herbestemming. Voor het eerste deel van de voucherregeling (oktober 2017-januari 2018) stelt de provincie € 300.000,- beschikbaar. Daarmee kunnen 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. Op basis van de ervaringen stelt de provincie in 2018 en 2019 opnieuw vouchers beschikbaar. U kunt de vouchers aanvragen bij Stimulus, via www.vabimpuls.nl.

Kennisplatform

Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VAB-Impuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt kennis en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze voor iedereen beschikbaar via www.vabimpuls.nl. Belangstellende deskundigen, met brede kennis en ervaring, kunnen zich bij VAB-Impuls aansluiten.

Aanpak gemeenten

VAB-Impuls maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente het eerste aanspreekpunt is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie samen met 22 Brabantse gemeenten in een werkgroep. Veel van deze gemeenten zijn zelf al actief aan de slag met een VAB-aanpak, bijvoorbeeld met keukentafelgesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten en experimenten voor  regelgeving, herbestemming en sloop.

Meer nieuws