Goed idee voor leefbaarheid in Bernheze? Laat het ons weten.

Woensdag 13 december 2017

Heeft u ideeën om de leefbaarheid en de sociale binding in uw omgeving te versterken en wilt u zich daar zelf ook voor inzetten? Dan kunnen wij u ondersteunen; zo nodig met een kleine financiële bijdrage.

Veel inwoners van Bernheze werken met elkaar aan een prettige leefomgeving. Dit kan uiteenlopen van iets heel kleins, zoals een bankje voor gezellige klets tot een project voor burenhulp in de eigen wijk. Wij willen deze initiatieven verder stimuleren en ondersteunen.

In welke gevallen komt uw idee in aanmerking voor een financiële bijdrage?

Uw idee of plan:

  • is nieuw en gaat over uw buurt, wijk, kern of de gehele gemeente Bernheze;
  • wordt nog niet door de gemeente uitgevoerd;
  • er is geen tekort op de begroting van de activiteit;
  • draagt bij aan het algemeen belang van de gemeente en moet de leefbaarheid en/of sociale binding versterken;
  • heeft voldoende steun bij andere inwoners.

Ten slotte vragen wij van u dat u zelf voldoende tijd en energie in het idee wilt steken.

U kunt uw plan bij ons indienen. E-mail: gemeente@bernheze.org. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Meer nieuws