Bijzondere bijstand aanvragen bij gemeente Meierijstad

Woensdag 14 februari 2018

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • eigen bijdragen medische kosten
 • extra kosten maaltijdvoorziening
 • abonnementskosten personenalarmering
 • eigen bijdragen CAK
 • eigen bijdragen voor advocaatkosten/rechtsbijstand
 • bewindvoeringskosten
 • extra kosten voor fysiotherapie of tandarts
 • tijdelijk hoge woonlasten
 • reiskosten bij bijzondere omstandigheden
 • babyuitzet
 • onvoorziene verhuiskosten

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Uw inkomen is lager dan 120% van het sociaal minimum en u heeft weinig eigen spaargeld.
 • U krijgt de kosten niet (helemaal) vergoed via uw (aanvullende) zorgverzekering, een andere regeling of instantie.
 • Een arts heeft een indicatie gegeven voor de  medische kosten.
 • Er kan niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen.

Kosten die al betaald zijn, komen vaak niet meer in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand aanvragen met Bereken uw recht

U kunt zelf online berekenen of u recht heeft op bijzondere bijstand of op een andere regeling van de gemeente. Ga hiervoor naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand en kies het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen)
U vult stap voor stap vragen in over uw gezinssamenstelling, uw inkomen, uw spaargeld en uw kosten. Daarna  krijgt u te zien waar u mogelijk recht op heeft. .

Dien een aanvraag in

Als uit Bereken uw recht blijkt dat u in aanmerking komt voor een vergoeding, kunt u meteen online een aanvraag indienen bij Meierijstad. U hoeft uw aanvraag dan alleen nog maar met uw DigiD te bevestigen. Zorg daarom dat u uw DigiD bij de hand heeft als u de aanvraag indient.

Hulp nodig van de formulierenbrigade?

Kom langs bij het Minimaloket of de Formulierenbrigade van de gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. Voor hulp van de Formulierenbrigade kunt u ook terecht in Heesch,  elke donderdagmiddag van 14.00  tot 16.00 uur in het kantoor van Ons Welzijn, Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4b (2e verdieping). U hoeft geen afspraak te maken.

Meer nieuws